3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Pe bai'ch marchnata i mewn yn cael ei ddisgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal yr arweiniadau sy'n cwympo drwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd. Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein: Cyn-brynu - byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf amdani

Clicktale: Olrhain Digwyddiad Dadansoddeg mewn Amgylchedd Heb God

Mae ClickTale wedi bod yn arloeswr yn y diwydiant dadansoddeg, gan ddarparu data ymddygiadol a delweddiadau clir sy'n cynorthwyo gweithwyr proffesiynol e-fasnach a dadansoddeg i nodi a gwella materion gyda'u gwefannau. Mae Golygydd Gweledol newydd ClickTale yn darparu esblygiad arall, gyda dull di-god o integreiddio digwyddiadau ledled eich gwefan. Cyfeiriwch at eich elfen digwyddiad a diffiniwch y digwyddiad ... Mae ClickTale yn gwneud y gweddill. Gyda'r Golygydd Gweledol, Clicktale yw un o'r cwmnïau cyntaf i ddarparu datrysiad oddi mewn

Mae Peidio â Defnyddio Profiad wedi'i Bersonoli yn Eich brifo

Yn IRCE eleni yn Chicago, fe wnes i gyfweld â David Brussin, sylfaenydd Monetate, ac roedd yn sgwrs oleuedig ar ddisgwyliad newidiol defnyddwyr a'r profiad maen nhw'n ei ddisgwyl gan fanwerthwyr ar-lein ac i ffwrdd. Mae'r achos dros bersonoli yn tyfu'n gryfach ac efallai ei fod newydd gyrraedd pwynt tipio. Mae adroddiad Chwarterol Ecommerce Quarterly diweddar Monetate yn dangos bod cyfraddau bownsio i fyny, bod gwerthoedd archeb ar gyfartaledd i lawr a bod cyfraddau trosi yn parhau i ostwng.

Personoli Marchnata Torfol

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenwr fy ngwaith, rydych chi'n gwybod fy mod i'n wrthwynebydd i'r gyfatebiaeth yn erbyn marchnata. Yn aml, fel yn achos personoli, nid dewis pa strategaeth i'w defnyddio, ond pryd i ddefnyddio pob strategaeth. Mae rhywfaint o eironi yn y ffaith bod yr ffeithlun hwn yn farchnata torfol ... ond mae'n pwyso am well personoli. Mae'r ddau'n gweithio'n dda pan maen nhw'n trosoledd yn gywir. Ar un adeg, roedd yr holl farchnata'n bersonol. Y drws i ddrws

Costau Profi Gwefan

Mae Monetate wedi rhoi ffeithlun addysgiadol ar beth i feddwl amdano a sut i gyfiawnhau cost offeryn profi gwefan. Mae'n olwg gynhwysfawr ar yr heriau, costau, effaith, costau uniongyrchol, costau anuniongyrchol a chyfleoedd y gall profi gwefan eu darparu. Gall yr amcangyfrif ariannol bron i ganrif oed o'r enw Cyfanswm Cost Perchnogaeth (TC)) helpu i bennu costau uniongyrchol ac anuniongyrchol pryniant. Mabwysiadwyd gan Gartner i helpu i fesur gwir gost

Profi Gwefan Y Tu Hwnt i'r Dudalen Glanio

Rydym eisoes wedi postio ffeithlun arferion gorau tudalen lanio a dynnodd lawer o sylw. Mae'r ffeithlun hwn o Monetate, Profi Gwefan: Symud Tu Hwnt i'r Dudalen Glanio, yn rhoi hwb mawr ... gan ddarparu mewnbwn ar dudalennau eraill i'w profi, elfennau i'w profi, cynulleidfa i brofi amdanynt, profi datrysiadau ac ystyriaethau wrth brynu datrysiad profi. Mae marchnatwyr craff yn deall gwerth profi. Mewn cyfnod cymharol fyr, mae profion gwefan wedi esblygu o newid