Mae gen i Euog Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gen i euogrwydd. Na - nid euogrwydd y dylwn fod wedi treulio cwpl o bychod ar lun stoc yn lle tynnu llun ohonof fy hun. Mae'n euogrwydd nad ydw i wedi bod yn cymryd rhan yn fy rhwydweithiau cymdeithasol. Nid yw Google+ wedi helpu. Mae'n ymddangos nawr bod yn rhaid i mi gynnal sgyrsiau mewn 5 bydysawd yn hytrach na'r pedwar 'pedwar ... fy mlog, Facebook, LinkedIn a Twitter. Newydd gofrestru ar gyfer Spotify ... a chlywais fod Pandora yn

Mabwysiadu, Momentwm, Ehangu

Dywedodd darllenydd a oedd yn bresennol yn Blog World Expo wrthyf fod y diwrnod yn golled heb eithrio un siaradwr: Scott Stratten. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Scott UnMarketing, llyfr yr oeddwn, yn eironig, yn ei ddarllen ar y ffordd i mewn i Las Vegas. Dyma fy Blog World Expo cyntaf, felly ni allaf ddweud pa mor wych ydyw - heblaw fy mod eisoes wedi gwneud rhai cysylltiadau rhwydwaith anhygoel a chael sgwrs wych gyda Scott y cyntaf

Autotarget: Peiriant Marchnata Ymddygiadol ar gyfer E-bost

Mae marchnata cronfa ddata yn ymwneud â mynegeio ymddygiadau, demograffeg a gwneud dadansoddeg ragfynegol ar eich rhagolygon er mwyn marchnata iddynt yn fwy deallus. Ysgrifennais gynllun cynnyrch ychydig flynyddoedd yn ôl mewn gwirionedd i sgorio tanysgrifwyr e-bost yn ystadegol yn seiliedig ar eu hymddygiad. Byddai hyn yn caniatáu i'r marchnatwr segmentu ei boblogaeth tanysgrifiwr yn seiliedig ar bwy oedd y mwyaf gweithgar. Trwy fynegeio ymddygiad, gallai marchnatwyr leihau negeseuon, neu brofi gwahanol negeseuon, i'r tanysgrifwyr hynny sydd