MomentFeed: Datrysiadau Marchnata Symudol Lleol ar gyfer Chwilio a Chymdeithasol

Os ydych chi'n farchnatwr mewn cadwyn bwytai, neu dros ddeiliaid rhyddfraint, neu gadwyn fanwerthu, ni allwch o bosibl weithio ar draws pob marchnad a chyfrwng i hyrwyddo pob lleoliad heb ryw fath o system. Mae eich brand yn anweledig i raddau helaeth i chwiliad lleol, yn ddall i ymgysylltu â chwsmeriaid lleol, nid oes ganddo offer i greu hysbysebion sy'n berthnasol yn lleol, ac yn aml nid ydynt yn rheoli presenoldeb cyflawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Cyfansawdd yr ymdrech gyda rhai newidiadau ymddygiad defnyddwyr allweddol: 80%