14 Metrig i Ffocysu arno gydag Ymgyrchoedd Marchnata Digidol

Pan adolygais yr ffeithlun hwn gyntaf, roeddwn ychydig yn amheus bod cymaint o fetrigau ar goll ... ond roedd yr awdur yn glir eu bod yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd marchnata digidol ac nid strategaeth gyffredinol. Mae metrigau eraill yr ydym yn arsylwi arnynt yn gyffredinol, fel nifer yr allweddeiriau graddio a rheng gyfartalog, cyfranddaliadau cymdeithasol a chyfran y llais ... ond yn nodweddiadol mae ymgyrch yn cychwyn ac yn stopio felly nid yw pob metrig yn berthnasol