Canslais Fy Offer Adrodd a Dadansoddi Gwefan Drud ar gyfer Diib

Offeryn dadansoddi, adrodd ac optimeiddio gwefan fforddiadwy yw Diib sy'n rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar farchnatwyr DIY i dyfu eu busnes.

Pam fod cyflymder tudalen yn hollbwysig? Sut i Brofi a Gwella Yr eiddoch

Mae'r mwyafrif o safleoedd yn colli tua hanner eu hymwelwyr oherwydd cyflymder tudalen yn araf. Mewn gwirionedd, cyfradd bownsio tudalen we bwrdd gwaith ar gyfartaledd yw 42%, cyfradd bownsio tudalen we symudol ar gyfartaledd yw 58%, ac mae cyfradd bownsio tudalen glanio ôl-glicio ar gyfartaledd yn amrywio o 60 i 90%. Mae peidio â gwastatáu niferoedd mewn unrhyw fodd, yn enwedig o ystyried defnydd symudol yn parhau i dyfu ac mae'n anoddach erbyn y dydd i ddenu a chadw sylw defnyddwyr. Yn ôl Google, mae'r

5 Awgrymiadau Optimeiddio Trosi Symudol Effeithiol sy'n Ennill Cwsmeriaid i Chi

Dylai busnesau wneud y gorau o'u datrysiadau gwe symudol i fynd ar y blaen. Dyma'r brif sianel lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i chwilio am y siop goffi agosaf, y contractwr toi gorau, a bron i unrhyw beth y gall Google ei gyrraedd.

Amser ar gyfer Tiwniad Gwanwyn o'ch Strategaeth Farchnata

Bob yn hyn a hyn, mae'n bwysig adolygu'ch strategaeth farchnata. Mae ymddygiadau defnyddwyr yn newid dros amser, mae strategaethau eich cystadleuydd yn newid dros amser, ac mae llwyfannau marchnata digidol yn newid dros amser. Mae'r gwanwyn yma, a nawr yw'r amser perffaith i frandiau adnewyddu eu hymdrechion marchnata digidol. Felly, sut mae marchnatwyr yn dileu'r annibendod o'u strategaeth farchnata? Yn ffeithlun newydd MDG, bydd darllenwyr yn dysgu pa dactegau digidol hen a blinedig i daflu hyn allan