Technegau Dylunio Gwe Pwysig i'w Ymgorffori ar eich Gwefan Cadarn y Gyfraith

Mae'r farchnad gyfreithiol heddiw yn gynyddol gystadleuol. O ganlyniad, mae hyn yn rhoi llawer o bwysau ar lawer o gyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol i sefyll allan o weddill y gystadleuaeth. Mae'n anodd ymdrechu i gael presenoldeb proffesiynol ar-lein. Os nad yw'ch gwefan yn ddigon cymhellol, mae cleientiaid yn symud ymlaen at eich cystadleuwyr. Dyna pam, dylai eich brand (ac mae hynny'n cynnwys eich gwefan) effeithio'n sylweddol ar eich busnes, eich helpu i ddod o hyd i gleientiaid newydd, a rhoi hwb

Mae Infusionsoft Nawr yn Cynnwys Tudalennau Glanio Ymatebol, Di-god, Llusgo a Gollwng

Dim ond heddiw roeddwn i'n gweithio gyda chleient a oedd ag erthyglau gwych a oedd yn denu llawer o sylw i'w gwefan. Roedd yr ymgysylltiad yn dda, ac roedd y cynnwys yn gyrru traffig organig, ond dim ond un broblem oedd. Nid oedd gan y cwmni unrhyw fath o alwad i weithredu i yrru'r awenau drwodd i'w tîm gwerthu. Yn optimaidd, roedd angen galwad i weithredu arnynt a agorodd yr ymwelydd i dudalen lanio hynod berthnasol sy'n helpu i wthio'r ymwelydd

5 Elfennau Dylunio sy'n Gweithio'n Dda ar gyfer Trosi Symudol

Er gwaethaf cynnydd yn y defnydd o ffonau symudol, mae llawer o wefannau yn darparu profiad symudol gwael, gan orfodi darpar gwsmeriaid oddi ar y safle. Mae perchnogion busnes sydd newydd ddysgu llywio'r gofod bwrdd gwaith yn ei chael hi'n anodd trosglwyddo i ffôn symudol. Gall dod o hyd i'r esthetig cywir ar ei ben ei hun fod yn broblem. Rhaid i berchnogion busnes weithio'n galed i ddeall eu cynulleidfa darged ac adeiladu eu cynllun a'u dyluniad o amgylch personas prynwyr. Mae'n haws dweud bob amser apelio at ddarpar gwsmeriaid

Cynllun 5 Cam i Optimeiddio'ch Talu ar gyfer Siopwyr.

Yn ôl Statista, yn 2016, defnyddiodd 177.4 miliwn o bobl ddyfeisiau symudol i siopa, ymchwilio a phori cynhyrchion. Rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn cyrraedd bron i 200 miliwn erbyn 2018. A nododd adroddiad newydd a gynhaliwyd gan Addressy fod gadael cartiau wedi cyrraedd cyfradd ganolrif o 66% yn yr UD. Mae manwerthwyr ar-lein nad ydynt yn cynnig profiad symudol gwych yn debygol o fod yn colli allan ar fusnes. Mae'n hanfodol eu bod yn cadw siopwyr i ymgysylltu trwy'r broses ddesg dalu gyfan. Isod