Haciau Taliad Symudol ar gyfer Busnes

A yw'ch busnes yn darparu opsiwn talu symudol? Wrth i wasanaethau talu a thechnolegau symudol ddod yn hollbresennol, dylai'r cyfle i droi gobaith yn gwsmer trwy opsiwn talu symudol fod ar eich radar! Taliadau symudol yn amlwg yw'r dechnoleg sy'n tueddu i fusnesau o bob maint. Yn 2012 roedd $ 12.8 biliwn mewn trafodion symudol yn yr UD, erbyn 2017 bydd y nifer hwnnw ar $ 90 biliwn. Dyna gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 48%