Buddion Awtomeiddio Marchnata Symudol

Un o'r prif nodau i sefydliadau yw alinio tîm marchnata a gwerthu fel eu bod yn cyfathrebu ac yn integreiddio eu prosesau gwaith yn fwy effeithiol. Ar y naill law, mae angen llyfrgell o adnoddau a phroses cynhyrchu plwm ar farchnata, tra bod angen rhwyddineb symudedd a chyfochrog gwerthu ar flaenau eu bysedd ar werthiannau. Er y gallai'r gweithgareddau ar gyfer yr adrannau hyn fod yn wahanol, maent yn dal i fod yn gysylltiedig â'i gilydd. Dyma lle mae'r syniad o