10 Tueddiad Defnyddwyr yn 2017… Gyda Rhybudd!

Rwy'n gwybod ei bod hi'n fis Chwefror ond nid ydym yn hollol barod i ollwng gafael ar y data tueddiadau a ragwelir ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r ymchwil hon ar dueddiadau defnyddwyr o'r GlobalWebIndex yn benysgafn o ran amrywiaeth a chwmpas y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr. Mae Adroddiad Tueddiadau 17 hyd yn oed yn rhybuddio y gallai cwymp cyd-destun fel y'i gelwir eleni ledaenu o'r cyfryngau cymdeithasol mawr i apiau negeseuon wrth iddynt ychwanegu ymarferoldeb - ac mae defnyddwyr yn rhoi'r gorau i ymgysylltu. Yn ôl yn 2012, y cyfartaledd

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol

Marchnata Symudol: Gyrrwch Eich Gwerthiannau Gyda'r 5 Strategaeth hyn

Erbyn diwedd y flwyddyn hon, bydd ffôn clyfar dros 80% o oedolion America. Mae dyfeisiau symudol yn dominyddu tirweddau B2B a B2C ac mae eu defnydd yn dominyddu marchnata. Bellach mae gan bopeth a wnawn gydran symudol iddo y mae'n rhaid i ni ei ymgorffori yn ein strategaethau marchnata. Beth yw Marchnata Symudol Mae marchnata symudol yn marchnata ar neu gyda dyfais symudol, fel ffôn smart. Gall marchnata symudol roi amser a lleoliad i gwsmeriaid