3 Enghraifft Bwerus o Sut i ddefnyddio Technoleg Disglair App Symudol i Hybu Gwerthiannau Manwerthu

Mae rhy ychydig o fusnesau yn manteisio ar y posibiliadau digyffwrdd o integreiddio technoleg beacon yn eu apps i gynyddu personoli a'r siawns o gau gwerthiant ddeg gwaith yn fwy gan ddefnyddio marchnata agosrwydd yn erbyn sianeli marchnata traddodiadol. Er bod refeniw technoleg beacon yn 1.18 biliwn o ddoleri'r UD yn 2018, amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd marchnad 10.2 biliwn o ddoleri'r UD erbyn 2024. Marchnad Technoleg Disglair Fyd-eang Os oes gennych fusnes marchnata neu fanwerthu-ganolog, dylech ystyried sut app

Y Cyfle Marchnata Disglair

Rydym wedi rhannu gwybodaeth am system farchnata disglair symudol Swirl o'r blaen. Mae'r ffeithlun hwn o Swirl yn dangos pŵer cynnwys a gynigir gan oleuadau o ran apêl defnyddwyr a'r potensial i ddylanwadu ar benderfyniadau prynu mewn siop. Ymhlith y pwyntiau data allweddol sydd wedi'u cynnwys yn yr ffeithlun mae 72% o ddefnyddwyr wedi dweud y byddai cynnig symudol perthnasol a ddanfonir i'w ffôn clyfar wrth siopa mewn siop yn dylanwadu'n sylweddol ar eu tebygolrwydd o brynu. 79% o ddefnyddwyr sydd â