Llwyfan Sba Salonist a Rheoli Salon: Penodiadau, Rhestr, Marchnata, Cyflogres, a Mwy

Meddalwedd salon yw Salonist sy'n helpu sba a salonau i reoli'r gyflogres, bilio, ymgysylltu â'ch cleientiaid, a gweithredu strategaethau marchnata. Ymhlith y nodweddion mae: Gosod Apwyntiadau ar gyfer Archebu Sbas a Salonau Ar-lein - Gan ddefnyddio meddalwedd archebu Smart Salonist Online, gall eich cwsmeriaid drefnu, aildrefnu neu ganslo apwyntiadau yn unrhyw le y maent. Mae gennym alluoedd gwefan ac ap y gellir eu hintegreiddio â dolenni cyfryngau cymdeithasol Facebook ac Instagram. Gyda hyn, mae'r broses archebu gyffredinol yn llwyr

Lumavate: Llwyfan Ap Symudol Cod Isel ar gyfer Marchnatwyr

Os nad ydych wedi clywed y term Progressive Web App, mae'n dechnoleg y dylech fod yn talu sylw iddi. Dychmygwch fyd sy'n eistedd rhwng gwefan nodweddiadol a chymhwysiad symudol. Efallai y bydd eich cwmni am gael cymhwysiad cadarn, cyfoethog ei nodwedd sy'n fwy deniadol na gwefan ... ond hoffai hepgor cost a chymhlethdod adeiladu cais y mae angen ei ddefnyddio trwy siopau app. Beth yw Cymhwysiad Gwe Blaengar (PWA)?

Sut i Wella Cyfraddau Trosi Symudol Gyda Waledi Digidol

Mae cyfraddau trosi symudol yn cynrychioli canran y bobl a ddewisodd ddefnyddio'ch ap symudol / gwefan wedi'i optimeiddio'n symudol, allan o gyfanswm y rhai a gynigiwyd iddynt. Bydd y rhif hwn yn dweud wrthych pa mor dda yw'ch ymgyrch symudol a, gan roi sylw i fanylion, beth sydd angen ei wella. Mae llawer o fanwerthwyr e-fasnach sydd fel arall yn llwyddiannus yn gweld eu helw yn plymio o ran defnyddwyr symudol. Mae cyfradd gadael cartiau siopa yn chwerthinllyd o uchel ar gyfer gwefannau symudol, a hynny yw os ydych chi

Y Tueddiadau Mae angen i bob Datblygwr Ap Symudol eu Gwybod ar gyfer 2020

Lle bynnag yr edrychwch, mae'n amlwg bod technoleg symudol wedi cael ei hintegreiddio i'r gymdeithas. Yn ôl Allied Market Research, cyrhaeddodd maint marchnad apiau byd-eang $ 106.27 biliwn yn 2018 a rhagwelir y bydd yn cyrraedd $ 407.31 biliwn erbyn 2026. Ni ellir tanddatgan y gwerth y mae ap yn ei gynnig i fusnesau. Wrth i'r farchnad symudol barhau i dyfu, bydd pwysigrwydd cwmnïau yn ymgysylltu â'u cleientiaid gydag ap symudol yn dod yn uwch yn esbonyddol. Oherwydd trosglwyddo

Dyma 6 Ffordd y mae Apiau Symudol yn Helpu i Dwf Busnes

Wrth i fframweithiau brodorol symudol leihau amser datblygu a lleihau costau datblygu, mae cymwysiadau symudol yn dod yn anghenraid i lawer o gwmnïau yrru arloesedd. Nid yw adeiladu eich cais symudol eich hun yn gostus ac yn anhylaw o gwbl fel yr oedd ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae tanwydd y diwydiant yn gwmnïau datblygu apiau sydd â gwahanol ganolfannau arbenigedd ac ardystiadau, pob un yn ymosodol wrth adeiladu cymwysiadau busnes a all gael effaith gadarnhaol ar bob agwedd o'ch busnes. Sut Apps Symudol