3 Enghraifft Bwerus o Sut i ddefnyddio Technoleg Disglair App Symudol i Hybu Gwerthiannau Manwerthu

Mae rhy ychydig o fusnesau yn manteisio ar y posibiliadau digyffwrdd o integreiddio technoleg beacon yn eu apps i gynyddu personoli a'r siawns o gau gwerthiant ddeg gwaith yn fwy gan ddefnyddio marchnata agosrwydd yn erbyn sianeli marchnata traddodiadol. Er bod refeniw technoleg beacon yn 1.18 biliwn o ddoleri'r UD yn 2018, amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd marchnad 10.2 biliwn o ddoleri'r UD erbyn 2024. Marchnad Technoleg Disglair Fyd-eang Os oes gennych fusnes marchnata neu fanwerthu-ganolog, dylech ystyried sut app

Y Prif Ffactorau ar gyfer Ymgysylltu â Hysbysiad Gwthio App Symudol Effeithiol

Wedi mynd yw'r amseroedd pan oedd cynhyrchu cynnwys gwych yn ddigon. Bellach mae'n rhaid i dimau golygyddol feddwl am eu heffeithlonrwydd dosbarthu, ac ymgysylltu â'r gynulleidfa sy'n gwneud y penawdau. Sut y gall ap cyfryngau ymgysylltu (a chadw) ei ddefnyddwyr? Sut mae'ch metrigau yn cymharu â chyfartaleddau'r diwydiant? Mae Pushwoosh wedi dadansoddi ymgyrchoedd hysbysu gwthio 104 o allfeydd newyddion gweithredol ac mae'n barod i roi atebion i chi. Beth Yw'r Apiau Cyfryngau Mwyaf Ymgysylltiedig? O'r hyn rydyn ni wedi'i arsylwi yn Pushwoosh,

Taflen AppS: Adeiladu a Defnyddio Ap Symudol Cymeradwyo Cynnwys Gyda Google Sheets

Er fy mod yn dal i ddatblygu o bryd i'w gilydd, nid oes gennyf y ddawn na'r amser i ddod yn ddatblygwr amser llawn. Rwy'n gwerthfawrogi'r wybodaeth sydd gen i - mae'n fy helpu i bontio'r bwlch rhwng adnoddau datblygu a busnesau sydd â phroblem bob dydd. Ond ... dwi ddim yn edrych i ddal ati i ddysgu. Mae yna ddau reswm pam nad yw datblygu fy arbenigedd rhaglennu yn strategaeth wych: Ar yr adeg hon yn fy ngyrfa - fy

Swing2App: Y Llwyfan Datblygu Ap Dim Cod Ultimate

Mae digon o dystiolaeth ar gael ynglŷn â sut mae apiau symudol wedi cymryd ffonau smart drosodd. Os nad cant, mae o leiaf un ap ar gael at bob pwrpas. Ac eto, mae entrepreneuriaid arloesol yn dal i chwilio am lwybrau newydd i fynd i mewn i'r gêm datrys symudedd. Y cwestiwn i'w ofyn, serch hynny, yw: - Faint o fusnesau ac entrepreneuriaid newydd sy'n gallu fforddio'r ffordd draddodiadol o ddatblygu apiau? Nid yn unig y mae datblygu cymwysiadau symudol yn draenio cyfalaf ac yn cymryd llawer o amser,

Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.