Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol

Sut i Bwyleg Tudalennau Cynnyrch Siop App Symudol cyn eu lansio

Y cyfnod cyn lansio yw un o'r cyfnodau mwyaf tyngedfennol yng nghylch bywyd ap. Rhaid i gyhoeddwyr ddelio â myrdd o dasgau sy'n rhoi eu sgiliau rheoli amser a gosod blaenoriaethau ar brawf. Fodd bynnag, mae mwyafrif llethol o farchnatwyr apiau yn methu â sylweddoli y gall profion A / B medrus lyfnhau pethau ar eu cyfer a chynorthwyo gyda nifer o dasgau cyn lansio. Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyhoeddwyr roi profion A / B i ddefnydd cyn ymddangosiad cyntaf yr ap

Mewnosod: Nodweddion Ymgysylltu Ap Symudol Codless

Dyluniwyd Insert fel y gallai ymgyrchwyr ap symudol gael eu gweithredu gan farchnatwyr heb fod angen datblygu apiau symudol. Mae gan y platfform ystod eang o nodweddion ymgysylltu y gellir eu mewnosod, eu diweddaru a'u rheoli'n hawdd. Mae'r amrywiaeth o nodweddion wedi'u hadeiladu ar gyfer marchnatwyr a thimau cynnyrch i bersonoli taith y defnyddiwr, sbarduno unrhyw bryd, cynyddu ymgysylltiad, a mesur a dadansoddi perfformiad yr ap. Mae'r apiau'n frodorol i iOS ac Android. Mae'r nodweddion yn cael eu dadansoddi

Profi Awtomeiddio a Optimeiddio'ch Ap Symudol gyda Chymeradwyaeth

Mae Automation Test from Applause yn gynnig gwasanaeth llawn sy'n sicrhau bod eich apiau symudol a gwe yn ymddwyn yn gyson o un adeilad i'r llall. Rwy'n aml yn dweud wrth bobl, os ydych chi'n dylunio neu'n datblygu unrhyw beth ac yn gofyn am adborth, rydych chi wir yn mynd i gael adborth diangen nad yw'n ansoddol nac yn feintiol. Mae gofyn i rywun am adborth yn debyg iawn i ofyn, “A allwch chi ddod o hyd i unrhyw beth o'i le ar hyn?" ac mae'r profion defnyddwyr yn mynd o bethau cyffredin

Leanplum: A / B Profwch Eich Cynnwys Symudol a'ch Negeseuon

Gall datblygu a defnyddio cymwysiadau symudol fod yn broses ddiflas, llafurus a rhwystredig i gwmnïau. Weithiau gall cael cymeradwyaeth gan yr App Store fod yn rhyddhad, peidiwch byth â meddwl optimeiddio'ch app symudol. Ac os gwelwch fod cyfleoedd i wella neu bersonoli'r ap, mae'n nodweddiadol yn golygu datblygiad ychwanegol a datganiad newydd. Mae yna ddewisiadau amgen ar gael, serch hynny. Mae Leanplum yn ddatrysiad optimeiddio cwbl integredig ar gyfer apiau symudol i gynorthwyo