Mewnosod: Nodweddion Ymgysylltu Ap Symudol Codless

Dyluniwyd Insert fel y gallai ymgyrchwyr ap symudol gael eu gweithredu gan farchnatwyr heb fod angen datblygu apiau symudol. Mae gan y platfform ystod eang o nodweddion ymgysylltu y gellir eu mewnosod, eu diweddaru a'u rheoli'n hawdd. Mae'r amrywiaeth o nodweddion wedi'u hadeiladu ar gyfer marchnatwyr a thimau cynnyrch i bersonoli taith y defnyddiwr, sbarduno unrhyw bryd, cynyddu ymgysylltiad, a mesur a dadansoddi perfformiad yr ap. Mae'r apiau'n frodorol i iOS ac Android. Mae'r nodweddion yn cael eu dadansoddi