Rhestr Wirio ar gyfer Adeiladu a Marchnata Eich Cais Symudol

Mae defnyddwyr cymwysiadau symudol yn aml yn ymgysylltu'n ddwfn, yn darllen sawl erthygl, yn gwrando ar bodlediadau, yn gwylio fideos, ac yn rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Nid yw'n hawdd datblygu profiad symudol sy'n gweithio, serch hynny! Mae Rhestr Wirio 10-Cam i Adeiladu a Marchnata Ap Llwyddiannus yn manylu ar y camau gweithredu angenrheidiol - cam wrth gam o gysyniad yr ap i'w lansio - i helpu apiau i gyrraedd eu potensial llawn. Gan wasanaethu fel model busnes i ddatblygwyr a gobeithion creadigol, mae'r ffeithlun wedi'i gyfansoddi