Rhestr Wirio ar gyfer Adeiladu a Marchnata Eich Cais Symudol

Mae defnyddwyr cymwysiadau symudol yn aml yn ymgysylltu'n ddwfn, yn darllen sawl erthygl, yn gwrando ar bodlediadau, yn gwylio fideos, ac yn rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Nid yw'n hawdd datblygu profiad symudol sy'n gweithio, serch hynny! Mae Rhestr Wirio 10-Cam i Adeiladu a Marchnata Ap Llwyddiannus yn manylu ar y camau gweithredu angenrheidiol - cam wrth gam o gysyniad yr ap i'w lansio - i helpu apiau i gyrraedd eu potensial llawn. Gan wasanaethu fel model busnes i ddatblygwyr a gobeithion creadigol, mae'r ffeithlun wedi'i gyfansoddi

Gwasg App: Dylunydd yr App Symudol ar gyfer Dylunwyr

Datblygwyd App Press i bontio'r bwlch gwybodaeth rhwng dylunwyr graffig a datblygwyr. Fel dylunydd, roedd y sylfaenydd Grant Glas eisiau adeiladu cod apiau am ddim. Fel datblygwr, ysgrifennodd Kevin Smith yr ateb. Fe wnaethant greu 32 o apiau gan ddefnyddio fersiwn gynnar o App Press ac ers eu lansio, mae 3,000+ o ddefnyddwyr wedi creu apiau ar eu platfform. Crëwyd App Press i edrych yn union fel Photoshop a gweithredu fel Keynote. Mae hyn yn caniatáu i unrhyw ddylunydd neidio

Dylunio'r Cais Symudol Perffaith

Ar ein sioe radio nesaf byddwn yn trafod cymhwysiad Starbucks Mobile a enillodd Wobr Marchnatwr Symudol y Flwyddyn 2012. Yn fy marn i, mae'n wirioneddol yn gymhwysiad symudol gwych sy'n pontio'r bwlch marchnata rhwng prynu ar-lein ac mewn siopau. Nodweddion sy'n gwneud yr ap mor llwyddiannus Defnyddioldeb - mae gan y rhaglen bar llywio cynradd ar draws y gwaelod yn ogystal â sgrin gartref sy'n dangos rhannau o'r app yn glir yn seiliedig ar