Swing2App: Y Llwyfan Datblygu Ap Dim Cod Ultimate

Mae digon o dystiolaeth ar gael ynglŷn â sut mae apiau symudol wedi cymryd ffonau smart drosodd. Os nad cant, mae o leiaf un ap ar gael at bob pwrpas. Ac eto, mae entrepreneuriaid arloesol yn dal i chwilio am lwybrau newydd i fynd i mewn i'r gêm datrys symudedd. Y cwestiwn i'w ofyn, serch hynny, yw: - Faint o fusnesau ac entrepreneuriaid newydd sy'n gallu fforddio'r ffordd draddodiadol o ddatblygu apiau? Nid yn unig y mae datblygu cymwysiadau symudol yn draenio cyfalaf ac yn cymryd llawer o amser,

Lumavate: Llwyfan Ap Symudol Cod Isel ar gyfer Marchnatwyr

Os nad ydych wedi clywed y term Progressive Web App, mae'n dechnoleg y dylech fod yn talu sylw iddi. Dychmygwch fyd sy'n eistedd rhwng gwefan nodweddiadol a chymhwysiad symudol. Efallai y bydd eich cwmni am gael cymhwysiad cadarn, cyfoethog ei nodwedd sy'n fwy deniadol na gwefan ... ond hoffai hepgor cost a chymhlethdod adeiladu cais y mae angen ei ddefnyddio trwy siopau app. Beth yw Cymhwysiad Gwe Blaengar (PWA)?

Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

ShoutEm: Apiau Symudol ac Apiau Symudol Whitelabeled

Mae ShoutEm yn cynnig platfform cymwysiadau symudol sydd ag amrywiaeth o opsiynau ar gyfer busnes, asiantaethau a menter. Mae apiau ShoutEm yn cynnig rheoli cynnwys, adeiladwyr apiau ffôn clyfar a llechen, offer ymgysylltu â defnyddwyr, opsiynau monetization a phrosesau cyhoeddi di-ymddangos. Gall asiantaethau adeiladu apiau symudol o ansawdd uchel ar ffracsiwn o gost datblygu arfer gyda datrysiad label gwyn ShoutEm. Mae canfyddiadau Adobe ac eMarketer yn datgelu bod siopwyr ar-lein yn rhoi mantais o ddyfeisiau llechen dros ffonau smart wrth brynu ar-lein.

Dyluniwch Ap Symudol Cadarn ar gyfer iPhone ac Android mewn 5 Cam

Mae My Mobile Fans yn cynnig apiau symudol a gwefannau symudol fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd unigol, dielw a busnes bach trwy eu hadeiladwr ap Do-It-Yourself (DIY) sy'n arwain y diwydiant. Gyda dros 40 o nodweddion cyfoethog ar gyfer trosoledd ffonau symudol, lleoliad a chyfryngau cymdeithasol, efallai mai nhw yw'r platfform adeiladu apiau symudol mwyaf fforddiadwy a chadarn ar y farchnad. Mae'r cais yn eithaf syml, gan ddarparu dewin cam wrth gam i'ch tynnu trwy sefydlu'ch cymhwysiad symudol. Cam 1: Dewiswch eich