Shoutem: Y Llwyfan Datblygu Ap Symudol Mwyaf Effeithlon

Dyma un o'r pynciau hynny y mae gen i gariad caled iawn arno o ran fy nghleientiaid. Gall apiau symudol fod yn un o'r strategaethau hynny sy'n parhau i fod â'r costau uchaf a'r enillion isaf ar fuddsoddiad pan gânt eu gwneud yn wael. Ond o'i wneud yn dda, mae ganddo fabwysiadu ac ymgysylltu wallgof o uchel. Yn ddyddiol mae tua 100 o apiau yn cael eu lanlwytho i'r farchnad, y mae 35 y cant ohonynt yn cael effaith yn y farchnad.

Mewnosod: Nodweddion Ymgysylltu Ap Symudol Codless

Dyluniwyd Insert fel y gallai ymgyrchwyr ap symudol gael eu gweithredu gan farchnatwyr heb fod angen datblygu apiau symudol. Mae gan y platfform ystod eang o nodweddion ymgysylltu y gellir eu mewnosod, eu diweddaru a'u rheoli'n hawdd. Mae'r amrywiaeth o nodweddion wedi'u hadeiladu ar gyfer marchnatwyr a thimau cynnyrch i bersonoli taith y defnyddiwr, sbarduno unrhyw bryd, cynyddu ymgysylltiad, a mesur a dadansoddi perfformiad yr ap. Mae'r apiau'n frodorol i iOS ac Android. Mae'r nodweddion yn cael eu dadansoddi

Flurry: Dadansoddeg Amser Real ar gyfer Cymwysiadau Symudol

Os oes gennych chi raglen symudol wedi'i chyhoeddi, mae Flurry Analytics yn hanfodol. Mae i Gymwysiadau Symudol fel y mae Google Analytics i wefannau. Mae bron pob darparwr platfform symudol yn gweithio i integreiddio Flurry i'w datrysiadau felly yn aml nid oes angen integreiddio ychwanegol wrth i chi ddefnyddio llwyfannau trydydd parti. Datblygwyd ein ap symudol gan Bluebridge, ein noddwr symudol, ac maen nhw wedi'u hintegreiddio â Flurry. Ac os ydych chi wedi datblygu casgliad o apiau, mae Flurry yn caniatáu ichi

Leanplum: A / B Profwch Eich Cynnwys Symudol a'ch Negeseuon

Gall datblygu a defnyddio cymwysiadau symudol fod yn broses ddiflas, llafurus a rhwystredig i gwmnïau. Weithiau gall cael cymeradwyaeth gan yr App Store fod yn rhyddhad, peidiwch byth â meddwl optimeiddio'ch app symudol. Ac os gwelwch fod cyfleoedd i wella neu bersonoli'r ap, mae'n nodweddiadol yn golygu datblygiad ychwanegol a datganiad newydd. Mae yna ddewisiadau amgen ar gael, serch hynny. Mae Leanplum yn ddatrysiad optimeiddio cwbl integredig ar gyfer apiau symudol i gynorthwyo

MobileAppTracking: SDK ar gyfer Priodoli Gosod Symudol

Mae MobileAppTracking yn cynnig SDK (Android neu iOS) i integreiddio'r adroddiadau ar unrhyw rwydwaith ad neu bartner cyhoeddi yn hawdd i'ch fframwaith datblygu. Unwaith y bydd y SDK wedi'i integreiddio, gallwch olrhain digwyddiadau yn ddeinamig gan unrhyw bartner trydydd parti. Nid yw MobileAppTracking yn dibynnu ar yr UDID fel y dull priodoli - maent yn cefnogi sawl dewis arall priodoli sy'n cydymffurfio â pholisïau'r siop app. Traciwch osodiadau ap symudol ac ymgysylltu â defnyddwyr yn ôl i'ch hysbysebu symudol