TikTok For Business: Cyrraedd Defnyddwyr Perthnasol Yn y Rhwydwaith Fideo Ffurf Fer hwn

TikTok yw'r brif gyrchfan ar gyfer fideo symudol ffurf fer, gan ddarparu cynnwys sy'n gyffrous, yn ddigymell ac yn ddilys. Nid oes fawr o amheuaeth ynghylch ei dwf: Ystadegau TikTok Mae gan TikTok 689 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol ledled y byd. Mae'r ap TikTok wedi'i lawrlwytho dros 2 biliwn o weithiau ar yr App Store a Google Play. Safleodd TikTok fel yr ap uchaf a lawrlwythwyd fwyaf yn iOS App Store Apple ar gyfer Ch1 2019, gyda mwy na 33 miliwn o lawrlwythiadau. 62 y cant

Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol. Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â chychwyn yn gynharach, disgwylir i'r cynnydd digynsail yn y cardiau rhodd a roddir ymestyn y gwyliau

Symudedd UZE: Llwyfan y Farchnad ar gyfer Hysbysebu Digidol Allanol o'r Cartref

Yn ystod y pandemig, cafodd y farchnad hysbysebu lwyddiant mawr. Disgwylir, wrth gwrs, ond mae cwymp o 19.1% yn H1 220 yn effaith ddifrifol i fusnesau. Mae COVID-19 wedi ail-lunio tirwedd y defnyddiwr, gan fod ganddo gymaint o agweddau eraill ar fywyd bob dydd. Mae pobl yn teithio llai ac yn gwario llai. Gobeithio y bydd y pandemig drosodd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ond mae'r misoedd hyn wedi dwysáu newidiadau allweddol a oedd eisoes yn dod i'r amlwg yn y byd hysbysebu. Symudol

Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg wedi'i dynnu o dan y diwydiant hysbysebion 80 biliwn, gan anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd i'r peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau. Gyda'r gohiriad mawr ei angen yn ddiweddar tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer

Tueddiadau Marchnata Digidol

Dyma grynodeb gwych o lawer o'r tueddiadau rydyn ni wedi bod yn morthwylio ymlaen gyda'n cleientiaid - mae chwilio organig, chwilio lleol, chwilio symudol, marchnata fideo, marchnata e-bost, hysbysebu â thâl, cynhyrchu plwm a marchnata cynnwys yn dueddiadau allweddol. Mae'n wir trugaredd bod angen i chi gael eich cynnwys yn yr ystadegau marchnata digidol diweddaraf a'r tueddiadau poethaf i'ch strategaeth farchnata ddigidol aros yn effeithiol yn 2019 a thu hwnt. Y 7 Tueddiad Gorau Rhaid i Chi Gwybod amdanynt