SimpleTexting: Llwyfan SMS a Negeseuon Testun

Efallai y bydd cael neges destun i'w chroesawu gan frand yr ydych wedi rhoi caniatâd iddi fod yn un o'r strategaethau marchnata mwyaf amserol a gweithredadwy y gallwch eu gweithredu. Mae Marchnata Negeseuon Testun yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau heddiw i: Hwb Gwerthu - Anfon hyrwyddiadau, gostyngiadau, a chynigion amser cyfyngedig i dyfu refeniw Adeiladu Perthynas - Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogaeth gyda sgyrsiau dwyffordd Ymgysylltu â'ch Cynulleidfa - Rhannwch ddiweddariadau pwysig a newydd yn gyflym. cynnwys Cynhyrchu Cyffro - Gwesteiwr

SlickText: Beth yw Nodweddion a Galluoedd Integreiddio Llwyfan Marchnata SMS?

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn meddwl am negeseuon testun fel y gallu i anfon neges destun at danysgrifiwr yn unig. Fodd bynnag, mae negeseuon SMS ac MMS wedi esblygu dros y blynyddoedd. Ar wahân i ofynion cydymffurfio sylfaenol, mae llwyfannau marchnata negeseuon testun wedi esblygu'n sylweddol gyda llu o opsiynau ymgysylltu, awtomeiddio, segmentu, personoli a galluoedd integreiddio. Mae SlickText yn blatfform negeseuon testun llawn nodwedd sy'n llawn nodweddion ac sy'n gadarn i'r busnes sylfaenol sydd eisiau gwneud rhai cynigion testun i gyd