Data Ymddygiad Digidol: Y Gyfrinach Gorau i Gael y Cord Cywir gyda Gen Z.

Mae'r strategaethau marchnata mwyaf llwyddiannus yn cael eu hysgogi gan ddealltwriaeth ddofn o'r bobl y maent wedi'u cynllunio i'w cyrraedd. Ac, o ystyried oedran yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf cyffredin o wahaniaethau mewn agweddau ac ymddygiadau, mae edrych trwy lens cenhedlaeth wedi bod yn ffordd ddefnyddiol i farchnatwyr sefydlu empathi i'w cynulleidfaoedd ers amser maith. Heddiw, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol blaengar yn canolbwyntio ar Gen Z, a anwyd ar ôl 1996, ac yn haeddiannol felly. Bydd y genhedlaeth hon yn siapio

Curiad y Galon: Cyrraedd Dros 150,000 o Ddefnyddwyr Milflwyddol Benywaidd Passionate

Mae brandiau heddiw yn gwario $ 36 biliwn ar sianeli cymdeithasol i ymgysylltu a chaffael defnyddwyr milflwyddol newydd gan ddefnyddio ymgyrchoedd ar ffurf Dylanwadwyr gydag enwau enwogion. Fodd bynnag; mae ymgysylltiad a thrawsnewidiadau yn isel oherwydd bod menywod milflwyddol yn ymddiried ac yn ymgysylltu mwy ag argymhellion ffrindiau yn unig wrth ddewis rhwng un cynnyrch neu wasanaeth ac un arall. Mae Curiad Calon yn llwyfan i ferched milflwyddol hyrwyddo brandiau yn eu cyfrifon cymdeithasol personol a'u cymunedau. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Heartbeat ei Discover Feed, gan gynnig ffordd ddi-dor

Marchnata Cenhedlaeth: Deall Gwahanol Grwpiau Oedran a'u Dewisiadau

Mae marchnatwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd a strategaethau newydd i gyrraedd eu cynulleidfa darged a chael y canlyniadau gorau allan o ymgyrchoedd marchnata. Mae marchnata cenhedlaeth yn un strategaeth o'r fath sy'n rhoi cyfle i farchnatawyr dreiddio'n ddwfn i'r gynulleidfa wedi'i thargedu a deall anghenion a hoffterau digidol eu marchnad yn well. Beth yw marchnata cenedlaethau? Marchnata cenhedlaeth yw'r broses o rannu'r gynulleidfa yn segmentau ar sail eu hoedran. Yn y byd marchnata, mae'r

A yw Ymddygiad Siopa Milflwyddol Mewn gwirionedd yn Wahanol?

Weithiau byddaf yn griddfan pan glywaf y term milflwyddol mewn sgyrsiau marchnata. Yn ein swyddfa, mae millennials yn fy amgylchynu felly mae ystrydebau moeseg gwaith a hawl yn gwneud i mi gringe. Mae pawb rydw i'n gwybod bod oedran yn chwalu eu casgen ac yn optimistaidd yn eu dyfodol. Rwy'n caru millennials - ond nid wyf yn credu eu bod wedi'u chwistrellu â llwch hud sy'n eu gwneud yn rhy wahanol i unrhyw un arall. Mae'r millennials dwi'n gweithio gyda nhw'n ddi-ofn ... yn debyg iawn

Effaith Tueddiadau Marchnata Digidol ar Undebau Credyd a Sefydliadau Ariannol

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cydweithiwr Mark Schaefer swydd, 10 Sifft Epig sy'n Ail-Ysgrifennu Rheolau Marchnata, sy'n rhaid ei ddarllen. Gofynnodd i farchnatwyr ledled y diwydiant sut roedd marchnata'n symud yn ddwys. Un maes rwy'n gweld llawer o weithgaredd ynddo yw'r gallu i bersonoli'r berthynas gyda'r darpar neu'r cwsmer. Dywedais: Gallai’r llif data hwn olygu “marwolaeth cyfryngau torfol a chynnydd mewn profiadau marchnata wedi’u targedu, wedi’u personoli trwy ABM a