Sut i Drosglwyddo Eich Safle WordPress i Barth Newydd

Pan fyddwch chi'n gweithredu'ch gwefan WordPress ar un gwesteiwr ac angen ei symud i un arall, nid yw mor syml ag y byddech chi'n meddwl. Mae gan bob enghraifft o WordPress 4 elfen ... y seilwaith a'r cyfeiriad IP y mae'n cael ei gynnal ynddo, y gronfa ddata MySQL sy'n cynnwys eich cynnwys, y ffeiliau a uwchlwythwyd, y themâu a'r ategion, a WordPress ei hun. Mae gan WordPress fecanwaith mewnforio ac allforio, ond mae'n gyfyngedig i gynnwys gwirioneddol. Nid yw'n cynnal uniondeb awdur, ac nid yw'n gwneud hynny

Sut i Ddefnyddio WordPress ar Pantheon

Gwefan eich cwmni yw un o'ch asedau busnes mwyaf gwerthfawr. Gall amser llwyth, argaeledd, a pherfformiad effeithio'n uniongyrchol ar eich llinell waelod. Os yw'ch gwefan eisoes yn rhedeg ar WordPress - llongyfarchiadau! - Rydych chi ar eich ffordd i ddarparu profiad di-dor i'ch defnyddwyr a'ch tîm. Er bod dewis y CMS cywir yn gam cyntaf pwysig wrth adeiladu profiad digidol anhygoel. Gall dewis gyda'r gwesteiwr cywir ar gyfer y CMS hwnnw hybu perfformiad, gwella amser, lleihau

Sut Rydym Yn Ymfudo Gosodiadau WordPress â Llaw

Hoffech chi feddwl bod symud eich gwefan WordPress o un gwesteiwr i'r llall yn hawdd iawn, ond gall wirioneddol fynd yn rhwystredig. Roeddem yn llythrennol yn helpu cleient neithiwr a benderfynodd symud o un gwesteiwr i'r llall a throdd yn gyflym i sesiwn datrys problemau. Fe wnaethant yr hyn y byddai Folks yn ei wneud fel rheol - fe wnaethant sipio'r gosodiad cyfan, allforio'r gronfa ddata, ei symud i'r gweinydd newydd a mewnforio'r gronfa ddata.

Ymfudo o CMS i CMS

WordPress, Joomla, K2, Drupal, TYPO3, Blogger, Tumblr ... ydych chi erioed wedi gorfod mudo o un safle i'r llall? Mae gennym ni ac mae'n aml yn artaith ac yn gofyn am dunnell o ymdrech â llaw. Nid yn unig hynny, ond hyd yn oed ar ôl i'r cynnwys gael ei drosglwyddo, yn aml nid yw'n delio â defnyddwyr, tacsonomeg categori a thag, gwlithod URL, sylwadau neu ddelweddau. Yn fyr, mae wedi bod yn llawer o waith erioed ... tan nawr. Alex Griffis, CTO MaxTradeIn