Rhestr o Ddarparwyr SaaS a'u Cyllidebau Marchnata

Os byddaf yn cwrdd â rhywun o Vital, rydw i'n mynd i'w cofleidio am yr ffeithlun hwn. Yn ddiweddar fe wnaethom rannu swydd ar y gyllideb farchnata gywir gan ei bod yn cyfeirio at ganran o'r refeniw cyffredinol, ond mae hyn yn darparu rhai gwariant cyllideb manwl sy'n cefnogi ac yn atgyfnerthu'r ffeithlun arall. Ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddem yn gweithio gyda Meddalwedd fel darparwr Gwasanaeth yn y diwydiant Awtomeiddio Marchnata a oedd yn gwario llai na chyfanswm blynyddol chwe digid