Defnyddiwch y Syniadau Da a'r Offer hyn i Goncro'ch Llwyth Gwaith Marchnata

Os ydych chi am reoli'ch llwyth gwaith marchnata yn effeithiol, mae'n rhaid i chi wneud gwaith gwell o drefnu'ch diwrnod, ailasesu'ch rhwydwaith, datblygu prosesau iachach, a manteisio ar lwyfannau a all helpu. Mabwysiadu Technoleg Sy'n Eich Helpu i Ffocysu Oherwydd fy mod i'n ddyn technoleg, byddaf yn dechrau gyda hynny. Nid wyf yn siŵr beth fyddwn i'n ei wneud heb Brightpod, y system rwy'n ei defnyddio i flaenoriaethu tasgau, cydosod tasgau yn gerrig milltir, a chadw fy nghleientiaid yn ymwybodol o'r cynnydd

LeadSift: Dal Mewnwelediadau Bwriadol a Gweithredadwy gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae busnesau bob amser yn ceisio casglu data ar ragolygon a chwsmeriaid i ddod o hyd i denwyr a'u denu, ac yna i gadw ac ailwerthu'r cwsmeriaid y maent yn eu caffael. Mae yna dunnell o dechnolegau ar gael i geisio dal y data hwn. Mae rhai o'r ffynonellau yn anghywir ac eraill wedi dyddio. Yn rhy ddrwg nid oedd ffynhonnell wybodaeth a oedd yn cael ei diweddaru'n barhaus yn gywir ac yn aml gan bobl. Mae yna! Mae pobl yn gadael yn gyson ac dro ar ôl tro

Mewnwelediadau Gall Data Cymdeithasol Ddatgelu Eich Busnes

Gyda gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook ar gynnydd meteorig, mae cwmnïau'n dechrau ymgorffori data a gasglwyd o'r gwefannau cymdeithasol hyn a'u defnyddwyr mewn sawl agwedd ar eu busnes o farchnata i faterion Adnoddau Dynol mewnol - a gyda rheswm da. Mae'r nifer fawr o ddata cyfryngau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n anhygoel o anodd eu dadansoddi. Fodd bynnag, mae gwasanaethau data amrywiol yn dod i fyny i ateb yr her o wneud synnwyr o hyn i gyd