Sut i Fesur a Gwella'ch Strategaeth Farchnata Twitter

Nid oes gormod o newyddion ar y blaen Twitter ac nid wyf eto wedi clywed yn ôl gan Jack ar fy Llythyr Agored i Twitter. Wedi dweud hynny, rwy'n dal i ddefnyddio Twitter yn ddyddiol, yn dod o hyd i werth ymhlith y sŵn byddarol, ac yn dymuno iddo lwyddo. A allwch ddefnyddio Twitter i helpu i hyrwyddo'ch brand personol, brand corfforaethol, cynhyrchion neu wasanaethau? Wrth gwrs! Mae pum deg saith y cant o ddefnyddwyr wedi darganfod busnes bach neu ganolig newydd ar Twitter, ac o

I Drydar neu Ddim i Drydar

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw! Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o gwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae'r defnydd wedi cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas

Sut i Fesur Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n anoddach mesur llwyddiant cyfryngau cymdeithasol nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Mae tri dimensiwn i'r cyfryngau cymdeithasol: Trosi Uniongyrchol - dyma lle mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn edrych i fesur yr enillion ar fuddsoddiad. Mae dolen yn dod ag ymwelydd yn uniongyrchol o bost cyfryngau cymdeithasol neu ei rannu hyd at dröedigaeth. Fodd bynnag, nid wyf yn credu mai dyna lle mae mwyafrif y ROI. Dylanwadu ar Drosiadau - Mae cael cymuned berthnasol sy'n cario'ch gair yn hynod bwerus. I.