Sut i Wella Teyrngarwch Cwsmer gyda Marchnata Digidol

Ni allwch gadw'r hyn nad ydych yn ei ddeall. Wrth ganolbwyntio ar gaffaeliad cyson gan gwsmeriaid, mae'n hawdd ei gario i ffwrdd. Iawn, felly rydych chi wedi cyfrifo strategaeth gaffael, rydych chi wedi gwneud i'ch cynnyrch / gwasanaeth ffitio i mewn i fywydau'r cwsmeriaid. Mae eich cynnig gwerth unigryw (UVP) yn gweithio - mae'n denu trosi ac yn arwain penderfyniadau prynu. Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl? Ble mae'r defnyddiwr yn ffitio ar ôl cwblhau'r cylch gwerthu? Dechreuwch trwy Ddeall eich Cynulleidfa Er ei fod

Y 3 Camgymeriad Marchnata Gorau Mae Busnesau Newydd yn Eu Gwneud

Pam wnaethoch chi gychwyn eich busnes? Fe wnaf betio ar y fferm nad “oherwydd fy mod i eisiau bod yn farchnatwr” oedd eich ateb. Fodd bynnag, os ydych chi fel y cannoedd o berchnogion busnesau bach rydw i wedi gweithio gyda nhw mae'n debyg eich bod chi wedi sylweddoli tua 30 eiliad ar ôl i chi agor eich drysau, pe na baech chi'n dod yn farchnatwr, ni fyddech chi'n mynd i fod yn berchennog busnes bach am hir iawn. Ac, a dweud y gwir, mae hynny'n eich rhwystro oherwydd nad ydych chi'n mwynhau

Beth yw'r Gyllideb Farchnata Iawn fel Canran Refeniw?

Mae'r eiliadau anghyfforddus hynny ar adegau pan fydd cwmni'n gofyn imi pam nad ydyn nhw'n cael cymaint o sylw â'u cystadleuwyr. Er ei bod yn bosibl i fusnes basio cystadleuwyr oherwydd cynnyrch neu bobl uwchraddol, mae hefyd yn fwy tebygol na pheidio y bydd y cwmni sydd â'r buddsoddiad mwyaf mewn gwerthu a marchnata yn ennill. Ni all hyd yn oed cynnyrch uwchraddol ac ar lafar anhygoel oresgyn marchnata anhygoel. Mae yna dri

Mae'r 5 Marchnatwr Metrig a Buddsoddiad Gorau yn eu Gwneud yn 2015

Am yr eildro, cynhaliodd Salesforce arolwg o dros 5,000 o farchnatwyr yn fyd-eang i ddeall y prif flaenoriaethau ar gyfer 2015 ar draws pob sianel ddigidol. Dyma drosolwg o'r adroddiad llawn y gallwch ei lawrlwytho yn Salesforce.com. Er mai'r heriau busnes mwyaf dybryd yw datblygu busnes newydd, ansawdd arweinwyr, a chadw i fyny â thechnoleg, mae'r ffordd y mae marchnatwyr yn defnyddio cyllidebau ac yn olrhain cynnydd yn ddiddorol iawn: Y 5 Maes Uchaf ar gyfer Buddsoddiad Marchnata Cynyddol Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Cymdeithasol.

Metrigau Marchnata sy'n Bwysig

Lluniodd Pardot y daflen twyllo metrigau marchnata hon sydd wedi bod yn gwneud y rowndiau. Mae dadansoddeg marchnata heddiw yn bwerus. Mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o fetrigau, o weld tudalennau a nifer y cefnogwyr i ystadegau mwy dadlennol sy'n cynnwys arweinyddion a gwerthiannau. Gyda'r tryloywder cynyddol mewn data marchnata, mae'n hawdd cael eich dal mewn data nad yw - yn amlach na pheidio - yn effeithio ar eich refeniw mewn gwirionedd. Mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar