Y Dau Fetrics E-Fasnach Newydd y dylech fod yn eu tracio

Marchnata (yn ôl Wikipedia ar Fawrth 19 am 10:18 am Amser Golau Dydd y Môr Tawel) yw: Unrhyw arfer sy'n cyfrannu at werthu cynhyrchion i ddefnyddiwr manwerthu. Ar lefel manwerthu yn y siop, mae marsiandïaeth yn cyfeirio at yr amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'w gwerthu ac arddangos y cynhyrchion hynny yn y fath fodd fel ei fod yn ysgogi diddordeb ac yn denu cwsmeriaid i brynu. Mae'r stori gyntaf (apocryffaidd) o fasnachu a data yn ymwneud â diapers tafladwy a