Gallai'r Agwedd Sengl hon ar Werthiannau fod yn Colli $ 4 Miliwn i'ch Cwmni bob blwyddyn

Rydym yn tueddu i siarad am werthiannau yn ôl y refeniw a gynhyrchir, ond nid gan y colledion pan nad yw'n mynd yn dda. Mae gwerthu yn gamp waed yn y mwyafrif o gwmnïau ac ymddengys nad oes llawer o amynedd y dyddiau hyn i weithwyr gwerthu proffesiynol rampio i fyny, meithrin perthnasoedd, a throsi cwsmeriaid. Mae gan y rheolwr gwerthu hyd yn oed y sefyllfa anhyfyw o orfod cymell a gyrru staff i gyflawni a rhagori ar nodau. Sicrhewch y rheolwr anghywir i mewn ac yn ei gyfanrwydd

Methiant Marchnata: Pan Mae Tech Yn Gwneud Mwy o Niwed na Da

Pan rydyn ni'n gweithio gyda chleientiaid, rydyn ni'n aml yn eu hysbysu ein bod ni'n dal i fod yng ngorllewin gwyllt marchnata ar-lein ... y dyddiau ifanc yw'r rhain o hyd ac nid yw popeth wedi'i geisio eto. Ond nid yw hynny'n golygu na allwn ddysgu o hyd o gamgymeriadau eraill. Gyda thechnolegau newydd yn dod i'r amlwg bron bob dydd, mae'n cymryd gweithiwr proffesiynol marchnata profiadol ac addysgedig i wybod sut i harneisio potensial marchnata technoleg newydd a'i droi'n werthiannau

Y Triongl Datblygu Gwe

Mae ein holl gontractau gyda'n cleientiaid yn ymrwymiadau misol parhaus. Yn anaml iawn y byddwn yn dilyn prosiect sefydlog a bron byth yn gwarantu'r llinell amser. Efallai bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd i rai ond y mater yw na ddylai'r nod fod yn ddyddiad ei ryddhau, dylai'r canlyniadau busnes fod. Ein gwaith ni yw sicrhau canlyniadau busnes i'n cleientiaid, nid cymryd llwybrau byr i wneud dyddiadau lansio. Gan fod Healthcare.gov yn dysgu, dyna lwybr

Methiant: Y Gyfrinach i Lwyddiant

Pan gewch gyfle, codwch gopi o Failure: The Secret to Success gan ei ffrind Robby Slaughter. Mae Robby wedi llunio canllaw gwych ar fethu’n llwyddiannus fel y gallwch ddysgu a thyfu o’ch methiant. Ni allaf wneud y cyfiawnder llyfrau - mae yna anecdotau anhygoel gan rai o'r arweinwyr mwyaf mewn diwydiant. Fodd bynnag, hoffwn rannu rhai o'r dyfyniadau methiant o'r llyfr i'ch ysbrydoli:

A yw'ch Cwmni Cyw Iâr S ** t yn Dal i Gofleidio Methiant?

Roedd heno yn noson anhygoel. Aeth rhai ffrindiau a minnau i weld Eric Davis yn perfformio ei sioe un dyn, Red Bastard, yn theatr Indy Fringe. Mae'r sioe yn anhygoel, yn swyno'r gynulleidfa ac yna'n dinistrio pob aelod o'r gynulleidfa yn araf un ar y tro. Yn ystod un rhan o'r sioe, gofynnir i aelodau'r gynulleidfa beth yw eu breuddwydion ... ac yna cwestiynau am yr hyn maen nhw'n ei wneud. Yna mae'r Red Bastard yn cymell y person i gymryd