Searchmetrics: Llwyfan SEO Menter, wedi'i Yrru gan Ddata

Mae yna ddwsinau o offer SEO ar gael gyda mwy yn gorlifo'r farchnad bob mis. Y broblem gyda'r mwyafrif o'r offer hyn yw eu bod yn canolbwyntio ar fetrigau a allai fod wedi bod yn bwysig flynyddoedd yn ôl, ond nad ydyn nhw bellach. Mae Searchmetrics yn blatfform SEO sy'n cael ei yrru gan ddata, sy'n parhau i esblygu a sicrhau canlyniadau i'w gleientiaid - yn rhyngwladol. Mae peiriannau chwilio heddiw yn mynegeio ac yn graddio Gwe sy'n ehangu o hyd yn gynt o lawer ac yn fwy cywir na'u rhagflaenwyr. Maen nhw wedi esblygu