Act-On: Awtomeiddio Marchnata wedi'i Adeiladu at Ddiben, SaaS, Cwmwl

Marchnata digidol yw marchnata modern. Mae ei gwmpas eang yn rhychwantu tactegau allan ac i mewn, strategaethau cynhyrchu plwm a meithrin, a rhaglenni optimeiddio cylch bywyd cwsmeriaid ac eiriolaeth. Er mwyn llwyddo, mae angen datrysiad marchnata digidol ar farchnatwyr sy'n llawn gallu, yn hyblyg, yn rhyngweithredol â systemau ac offer eraill, yn reddfol, yn hawdd ei ddefnyddio, yn effeithiol ac yn gost-effeithlon. Yn ogystal, mae 90 y cant o fusnesau ledled y byd yn llai; felly hefyd eu timau marchnata. Fodd bynnag, nid yw'r atebion awtomeiddio marchnata mwyaf cynhwysfawr wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion

Eich Templed Dilynol Arweiniol Gwerthu

Beth yw eich cynllun o ymosodiad ar ddilyn i fyny ar arweinwyr gwerthu? Rwy'n ofni ein bod yn aml yn methu â chyrraedd ... cwrdd â gobaith ac yna esgeuluso dilyn i fyny ac aros ar frig y meddwl. Mae'n strategaeth anodd ei sefydlu ac yn rheswm da i fuddsoddi mewn CRM ac awtomeiddio gwerthu fel ein cleientiaid yn Salesvue. Mae MarketBridge yn gwmni sy'n arbenigo mewn pontio'r bwlch rhwng marchnata a gwerthu i wella cwmni

Rydych chi'n Colli 3 allan o 5 Synhwyrau ar Wneud Argraff

Roeddwn yn bresennol mewn parti lansio diweddar o gyhoeddiad print-yn-unig am ddiwylliant bwyd y Midwest. Wrth imi siarad â'r tîm a greodd, roedd balchder anhygoel yn y cynnwys, y gelf a'r cynnyrch gorffenedig. Roedd y cylchgrawn yn gadarn a gallech deimlo ansawdd y papur, arogli'r print ffres, a bron â blasu'r bwyd a ddisgrifir mor gyfoethog yn y cylchgrawn. Fe wnaeth i mi ddechrau

Ticiwch a Woo Eich Rhagolygon!

Mae llawer o gylchoedd gwerthu busnes i fusnes (B2B) yn hir ac yn llafurus. Mae'n gydbwysedd o gadw ar y blaen gyda gobaith nes y gellir gwneud y penderfyniad prynu a pheidio â'u bygio a'u gyrru i ffwrdd. Rydw i wedi gwylio rhai pobl yn meithrin arweinyddion yn anhygoel o dda, ac rydw i wedi rhoi “Peidiwch ag Ateb” yn fy llyfr ffôn er mwyn osgoi'r bobl werthu nad ydyn nhw. Dywed ymchwil fod nodi gobaith yn costio $ 443 wrth ymweld ag un yn rhedeg $ 596. Pam

Llinell Cynulliad yr Ymatebydd

Nid yw eich cylch marchnata o reidrwydd yn dilyn cylch prynu eich rhagolygon. Nid yn unig y gellir trefnu eich ymgyrch ar yr amser anghywir, efallai na fydd yn cael ei optimeiddio i ddarparu'r negeseuon angenrheidiol dros amser i droi gobaith yn gwsmer. Mae offer awtomeiddio marchnata wedi dod yn boblogaidd yn y farchnad oherwydd eu bod yn rhoi cyfle i feithrin cleient ar adeg pan fo'r cleient yn dymuno cyfathrebu ag ef. Mae gormod o fusnesau yn gadael cyfleoedd ar gyfer

Llif Gwaith Awtomeiddio Marchnata

Mae Neolane wedi datblygu'r ffeithlun hwn fel ffordd hwyliog i farchnatwyr archwilio posibiliadau llif gwaith awtomeiddio marchnata. Mae cwsmeriaid yn cymryd gwahanol lwybrau anogaethol ac mae'r gyfatebiaeth isffordd hon yn gweithio'n dda i'w delweddu. Mae pob llinell isffordd yn cynrychioli categori gwahanol o awtomeiddio ac yn cynnwys llwybrau wedi'u cynllunio, llwybrau ymddygiad, llwybrau aml-gyffwrdd, llwybrau trafodion a llwybrau mewnol. Mae'r gorsafoedd ar y llwybrau'n diffinio llawer o'r llwybrau safonol y gallai eich sefydliad eu defnyddio fel pwyntiau cyffwrdd.

Diferu, Diferu, Diferu… Prynu

Nid oes unrhyw un yn aros i'ch trydariad nesaf, diweddariad statws neu bost blog wneud eu pryniant nesaf. Mae siawns bob amser y gallech chi ysgogi rhywun i brynu, ond mae'n amhosib rhagweld pryd mae'r rhagolygon yn barod i brynu nesaf. Dyna pam ei bod mor bwysig bod yno pan fydd eich rhagolygon yn barod i benderfynu. Ble fyddan nhw? Rydym yn deall o'r ymddygiad ar-lein cyfredol y bydd mwyafrif y rhagolygon ar-lein