Cwmnïau SaaS Excel yn Llwyddiant Cwsmer. Gallwch Chi Rhy… A Dyma Sut

Nid pryniant yn unig yw meddalwedd; mae'n berthynas. Wrth iddo esblygu a diweddaru i fodloni gofynion technoleg newydd, mae'r berthynas yn tyfu rhwng darparwyr meddalwedd a'r defnyddiwr terfynol - y cwsmer - wrth i'r cylch prynu gwastadol barhau. Mae darparwyr meddalwedd-fel-gwasanaeth (SaaS) yn aml yn rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid er mwyn goroesi oherwydd eu bod yn cymryd rhan mewn cylch prynu gwastadol mewn mwy nag un ffordd. Mae gwasanaeth da i gwsmeriaid yn helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid, yn meithrin twf trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac atgyfeiriadau ar lafar, ac yn rhoi

Arwain Tîm Marchnata Digidol - Yr Heriau A Sut I Gyfarfod Nhw

Yn y dechnoleg sy'n newid heddiw, gall arwain tîm marchnata digidol effeithiol fod yn heriol. Rydych chi'n wynebu'r angen am dechnoleg effeithlon ac amlbwrpas, sgiliau cywir, prosesau marchnata hyfyw, ymhlith heriau eraill. Mae'r heriau'n cynyddu wrth i'r busnes dyfu. Mae'r ffordd rydych chi'n delio â'r pryderon hyn yn penderfynu a fyddwch chi'n cael tîm effeithlon yn y pen draw a all gyflawni nodau marchnata ar-lein eich busnes. Heriau Tîm Marchnata Digidol a Sut i Gyflawni Nhw Yn Harneisio Digon o Gyllideb Un

Tumult Hype 2 ar gyfer OSX: Creu ac Animeiddio HTML5

Mae Tumult Hype yn gymhwysiad Mac OS X sy'n eich galluogi i greu cynnwys rhyngweithiol ac animeiddiadau mewn cynnwys gwe HTML5. Mae tudalennau sydd wedi'u hadeiladu gyda Tumult Hype yn gweithio ar benbyrddau, ffonau clyfar ac iPads heb unrhyw godio yn ofynnol. Gallwch brynu copi o Tumult Hype 2 o'r App Store tan Medi 10fed am $ 29.99! Mae gan fersiwn Hype (Mac OS X) nodweddion greddfol a rhyngweithiol, gan gynnwys: Animeiddiadau - mae system animeiddio wedi'i seilio ar keyframe Tumult Hype yn dod â'ch

Rydym yn Gwerthfawrogi Offer y gallwn eu Defnyddio yn unig

Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos arw ... llawer o straen, llawer o newid, a llawer o gynnydd yn bennaf. Yn 42 ​​oed, rydw i wedi fy setio yn eithaf da yn fy ffyrdd ond cefais ddigwyddiad yr wythnos hon a darodd yn galed iawn. Rwyf wedi bod yn dweud ers cryn amser bod cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur anhygoel - ond mai cwmnïau a oedd eisoes yn weithgar yn gymdeithasol yw'r rhai go iawn sy'n trosoli ac yn elwa o'r cyfryngau cymdeithasol. Cwmnïau

Caledwedd, Meddalwedd ... Gwewedd?

Yn esblygiad y diwydiant cyfrifiaduron, rydym wedi cael Caledwedd - yr offer sy'n angenrheidiol i redeg y cymwysiadau. Ac roedd gennym Feddalwedd, yr atebion a ddefnyddiodd yr adnoddau hynny i wneud y gwaith y gallem ei brynu a'i osod o wahanol gyfryngau. Y dyddiau hyn, gallwch chi lawrlwytho'r meddalwedd heb y cyfryngau. Mae dau Ddegawd Caledwedd a Chaledwedd Meddalwedd wedi uwchraddio ac ailosod. Rwyf wedi colli golwg yn onest ar yr holl gyfrifiaduron rydw i wedi bod yn berchen arnyn nhw hyd yma. I.