Cwmnïau SaaS Excel yn Llwyddiant Cwsmer. Gallwch Chi Rhy… A Dyma Sut

Nid pryniant yn unig yw meddalwedd; mae'n berthynas. Wrth iddo esblygu a diweddaru i fodloni gofynion technoleg newydd, mae'r berthynas yn tyfu rhwng darparwyr meddalwedd a'r defnyddiwr terfynol - y cwsmer - wrth i'r cylch prynu gwastadol barhau. Mae darparwyr meddalwedd-fel-gwasanaeth (SaaS) yn aml yn rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid er mwyn goroesi oherwydd eu bod yn cymryd rhan mewn cylch prynu gwastadol mewn mwy nag un ffordd. Mae gwasanaeth da i gwsmeriaid yn helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid, yn meithrin twf trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac atgyfeiriadau ar lafar, ac yn rhoi

5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan gwmni datblygu cymwysiadau SaaS. Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gadewch i ni

Beth yw'r Strategaethau Gorau ar gyfer Llwyfannau SaaS i Dyfu

Beth yw eich prif ffocws fel cwmni SaaS? Twf, wrth gwrs. Disgwylir llwyddiant skyrocketing gennych chi. Mae'n hanfodol i'ch goroesiad tymor hir: Hyd yn oed os yw cwmni meddalwedd yn tyfu ar 60% yn flynyddol, nid yw ei siawns o ddod yn gawr gwerth miliynau o ddoleri yn well na 50/50. McKinsey & Company, Grow Fast or Die Slow Month dros fis mae twf yn hanfodol i gwmpasu'r colledion y mae cwmnïau SaaS corddi yn eu profi yn gyffredinol. I guro disgwyliadau a

Cadwch Gwylio ar Eich Cystadleuaeth Ar-lein gyda Rivalfox

Mae Rivalfox yn casglu data o amrywiaeth o ffynonellau ar eich cystadleuwyr ac yn gwneud y data yn hawdd ei gyrraedd o un canolbwynt data cystadleuydd. Ymhlith y ffynonellau mae traffig, chwilio, gwefan, cylchlythyr, y wasg, pobl gymdeithasol a hyd yn oed pobl a newidiadau swyddi. Datrysiad SaaS yw Rivalfox sy'n rhoi deallusrwydd cystadleuol blaengar yn eich dwylo. Credwn, trwy ddysgu gan eich cystadleuwyr, y gallwch chi dyfu'n gyflymach, osgoi camgymeriadau ac ennill y fantais. Gyda Rivalfox, gall cwmnïau o bob maint

5 Meddalwedd fel Sgam Contract Contract i'w Osgoi

Fel asiantaeth sy'n cefnogi ein cleientiaid yn llawn, rydym yn prynu contractau ar gyfer cymwysiadau a llwyfannau cryn dipyn i gefnogi ymdrechion ein cleientiaid yn llawn. Mae'r rhan fwyaf o'r perthnasoedd hynny â gwerthwyr Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) yn wych - gallwn gofrestru ar-lein a gallwn ganslo pan fyddwn wedi gwneud. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, serch hynny, rydyn ni wedi cael ein cymryd yn llythrennol ar ychydig o gontractau. Yn y pen draw, print mân neu werthiannau camarweiniol a arweiniodd at