Rhestr Wirio Nodweddion E-Fasnach: Y Ultimate Must-Haves ar gyfer Eich Siop Ar-lein

Un o'r swyddi mwyaf poblogaidd rydyn ni wedi'u rhannu eleni fu ein rhestr wirio gynhwysfawr o wefannau. Mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych gan asiantaeth wych arall sy'n cynhyrchu ffeithluniau anhygoel, MDG Advertising. Pa elfennau gwefan e-fasnach sydd bwysicaf i ddefnyddwyr? Beth ddylai brandiau ganolbwyntio amser, egni a chyllideb ar wella? I ddarganfod, gwnaethom edrych ar lu o arolygon diweddar, adroddiadau ymchwil a phapurau academaidd. O'r dadansoddiad hwnnw, gwelsom hynny

Cynllun 5 Cam i Optimeiddio'ch Talu ar gyfer Siopwyr.

Yn ôl Statista, yn 2016, defnyddiodd 177.4 miliwn o bobl ddyfeisiau symudol i siopa, ymchwilio a phori cynhyrchion. Rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn cyrraedd bron i 200 miliwn erbyn 2018. A nododd adroddiad newydd a gynhaliwyd gan Addressy fod gadael cartiau wedi cyrraedd cyfradd ganolrif o 66% yn yr UD. Mae manwerthwyr ar-lein nad ydynt yn cynnig profiad symudol gwych yn debygol o fod yn colli allan ar fusnes. Mae'n hanfodol eu bod yn cadw siopwyr i ymgysylltu trwy'r broses ddesg dalu gyfan. Isod

20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau

15 Ffyrdd o Gynyddu Eich Cyfradd Trosi E-Fasnach

Rydym wedi bod yn gweithio gyda siop fitamin ac atodol ar-lein i helpu i gynyddu eu gwelededd chwilio a'u cyfraddau trosi. Mae'r ymgysylltu wedi cymryd cryn dipyn o amser ac adnoddau, ond mae'r canlyniadau eisoes yn dechrau dangos. Roedd angen ail-frandio ac ailgynllunio'r safle o'r gwaelod i fyny. Er ei fod yn safle cwbl weithredol o'r blaen, nid oedd ganddo lawer o'r elfennau angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth a hwyluso'r trawsnewidiadau ar eu cyfer

Portread o Ddefnyddiwr Symudol

Mae technoleg symudol yn newid popeth. Gall defnyddwyr siopa, cael cyfarwyddiadau, pori'r we, rhyngweithio â ffrindiau trwy amrywiaeth eang o ffurfiau cyfryngau, a dogfennu eu bywydau gydag un ddyfais sy'n ddigon bach i ffitio yn eu pocedi. Erbyn 2018, amcangyfrifir y bydd 8.2 biliwn o ddyfeisiau symudol gweithredol yn cael eu defnyddio. Yr un flwyddyn honno, disgwylir i fasnach symudol ddod i ben $ 600 biliwn mewn gwerthiannau blynyddol. Yn amlwg, mae'r byd busnes yn cael ei chwyldroi gan y diweddaraf hwn