Beth yw Mashup?

Mae integreiddio ac awtomeiddio yn ddau ffactor yr wyf yn gyson yn eu cyfeirio at gleientiaid ... dylai marchnatwyr dreulio eu hamser yn crefftio'u neges, yn gweithio ar eu creadigol, ac yn targedu'r defnyddiwr gyda'r neges y mae'r defnyddiwr eisiau ei chlywed. Ni ddylent fod yn treulio eu holl amser yn symud data o un lle i'r llall. Credaf fod Mashups yn estyniad o'r integreiddio a'r awtomeiddio hwn ar y we. Beth yw Mashup? A.

Y Mashup

Yr wythnos hon rydw i'n bresennol yn y Gwersyll Mashup blynyddol cyntaf yn Mountain View, CA. Y diffiniad o stwnsh yn unol â Wikipedia yw 'gwefan neu gymhwysiad gwe sy'n cyfuno cynnwys o fwy nag un ffynhonnell'. I mi, mae hyn yn syml yn golygu cymhwysiad gwe integredig. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi adeiladu sawl 'Mashups' neu wedi bod yn rhan o sawl Mashups. Mae dod i'r Gwersyll cyntaf, serch hynny, wedi bod yn brofiad anhygoel. Cyfarfod â