Pam y Dylech Chi a'ch Cwsmer Weithredu Fel Pâr Priod yn 2022

Mae cadw cwsmeriaid yn dda i fusnes. Mae meithrin cwsmeriaid yn broses haws na denu rhai newydd, ac mae cwsmeriaid bodlon yn llawer mwy tebygol o brynu eto. Mae cynnal perthnasoedd cwsmeriaid cryf nid yn unig o fudd i linell waelod eich sefydliad, ond mae hefyd yn negyddu rhai o'r effeithiau a deimlir o reoliadau newydd ar gasglu data megis gwaharddiad arfaethedig Google ar gwcis trydydd parti. Mae cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid yn cyfateb i gynnydd o 25% o leiaf

Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, mae technolegau marchnata (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod dros 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata. Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad a'r help

Sut i Adeiladu Diwylliant a Yrrir gan Ddata i Gynyddu Gwaelod eich Cwmni

Roedd gan y flwyddyn ddiwethaf oblygiadau ar draws diwydiannau, ac rydych chi'n debygol ar fin siffrwd cystadleuol. Gyda Prif Swyddogion Meddygol ac adrannau marchnata yn gwella ar ôl blwyddyn o wariant wrth gefn, gall buddsoddi'ch doleri marchnata eleni eich ail-leoli yn eich marchnad. Nawr yw'r amser i fuddsoddi yn yr atebion technoleg cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata i ddatgloi mewnwelediadau marchnata gwell. Ddim yn ystafell fyw coblog gyda'i gilydd o ddarnau dodrefn gwahanol gyda lliwiau a ddewiswyd ymlaen llaw sy'n gwrthdaro (datrysiadau oddi ar y silff),

The Build Versus Buy Dilemma: 7 Ystyriaethau i Benderfynu Beth sydd Orau i'ch Busnes

Mae'r cwestiwn a ddylid adeiladu neu brynu meddalwedd yn ddadl barhaus rhwng arbenigwyr sydd â barn amrywiol ar y rhyngrwyd. Mae'r opsiwn i adeiladu eich meddalwedd fewnol eich hun neu brynu datrysiad wedi'i deilwra'n barod ar gyfer y farchnad yn dal i ddrysu llawer o wneuthurwyr penderfyniadau. Gyda marchnad SaaS yn ffynnu i'w gogoniant llawn lle rhagwelir y bydd maint y farchnad yn cyrraedd USD 307.3 biliwn erbyn 2026, mae'n ei gwneud hi'n haws i frandiau danysgrifio i wasanaethau heb fod angen gwneud hynny

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych