Rhagfynegiadau Marchnata ar gyfer 2016

Amser Darllen: 3 Cofnodion Unwaith y flwyddyn rwy'n torri allan yr hen bêl grisial ac yn rhannu ychydig o ragfynegiadau marchnata ar dueddiadau a fydd yn bwysig i fusnesau bach yn fy marn i. Y llynedd, rhagfynegais yn gywir y cynnydd mewn hysbysebu cymdeithasol, rôl estynedig cynnwys fel offeryn SEO a'r ffaith na fyddai dyluniad ymatebol symudol yn ddewisol mwyach. Gallwch ddarllen fy holl ragfynegiadau marchnata yn 2015 a gweld pa mor agos oeddwn i. Yna darllenwch ymlaen i

Gwerthu a Marchnata: The Original Game of Thrones

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae hwn yn ffeithlun gwych gan dîm Pardot ar sefydliadau lle mae gwerthu a marchnata yn ei chael hi'n anodd alinio eu hunain. Fel ymgynghorydd marchnata, rydyn ni wedi cael trafferth gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau hefyd. Un mater allweddol yw bod sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau yn aml yn cymhwyso'r un disgwyliadau ag sydd ganddynt ar gyfer eu tîm gwerthu i'r tîm marchnata. Rydyn ni'n cael ein cyflogi gan sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau oherwydd eu bod nhw'n sylweddoli nad yw eu brand wedi adeiladu ymwybyddiaeth, awdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein a bod eu gwerthiant