Mae Rhoi Eich Prif Swyddog Meddygol â Gofal Technoleg Marchnata yn Talu i ffwrdd!

Mae astudiaeth newydd gan Gyngor y Prif Swyddog Marchnata (CMO) a Tealium yn dangos bod gwelliannau perfformiad busnes a marchnata yn uniongyrchol gysylltiedig â chael map ffordd ffurfiol ar gyfer rheoli technolegau marchnata digidol ac integreiddio'r data a gynhyrchir o luosi pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid. Yn dwyn y teitl Quantify How Well You Unify, mae'r adroddiad newydd yn archwilio i ba raddau y mae prif farchnatwyr yn pensaernïaeth strategaethau technoleg marchnata digidol ac yn uno ac yn tynnu gwerth o luosi ffynonellau data cwsmeriaid. Ymhlith y