Pum Tuedd Marchnata Dylai Prif Swyddogion Meddygol weithredu yn 2020

Pam mae Llwyddiant yn dibynnu ar strategaeth dramgwyddus. Er gwaethaf cyllidebau marchnata sy'n crebachu, mae Prif Swyddogion Meddygol yn dal i fod yn optimistaidd ynghylch eu gallu i gyflawni eu nodau yn 2020 yn ôl Arolwg Gwariant CMO 2019-2020 blynyddol Gartner. Ond mae optimistiaeth heb weithredu yn wrthgynhyrchiol ac efallai y bydd llawer o CMOs yn methu â chynllunio ar gyfer amseroedd anodd o'n blaenau. Mae Prif Swyddogion Meddygol yn fwy ystwyth nawr nag yr oeddent yn ystod y dirwasgiad economaidd diwethaf, ond nid yw hynny'n golygu y gallant helio i lawr i reidio her heriol

Beth yw Strategaeth Farchnata?

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cynorthwyo cwsmeriaid Salesforce i ddatblygu strategaeth ar y ffordd orau i ddefnyddio eu platfformau trwyddedig. Mae'n gyfle diddorol ac yn un sydd wedi fy synnu mewn gwirionedd. Ar ôl bod yn gyflogai cynnar i ExactTarget, rwy'n ffan enfawr o alluoedd anfeidrol Salesforce a'u holl gynhyrchion sydd ar gael. Daeth y cyfle hwn ataf trwy bartner Salesforce sydd ag enw da rhagorol am weithredu, datblygu ac integreiddio'r

Meddwl Dylunio: Cymhwyso Gweithgareddau Rhosyn, Bud, Draenen at Farchnata

Mae'r wythnos hon wedi bod yn eithaf cyffrous gan fy mod i wedi bod yn gweithio gyda rhai ymgynghorwyr menter o Salesforce a chwmni arall i weld sut y gallaf wella sesiynau strategaeth ar gyfer eu cwsmeriaid. Bwlch enfawr yn ein diwydiant ar hyn o bryd yw bod gan gwmnïau'r gyllideb a'r adnoddau yn aml, bod ganddyn nhw'r offer weithiau, ond yn aml nid oes ganddyn nhw'r strategaeth i gychwyn cynllun gweithredu priodol. Un cais y maen nhw'n ei gymryd ar y ffordd i bron bob cwsmer

Marchnata Afal: 10 Gwers y Gallwch Chi Ei Gymhwyso i'ch Busnes

Mae fy ffrindiau wrth eu bodd yn rhoi amser caled i mi am fod yn gymaint o gefnogwr Apple. Gallaf feio’r cyfan yn onest ar ffrind da, Bill Dawson, a brynodd fy nyfais Apple gyntaf imi - AppleTV… ac yna gweithio gyda mi mewn cwmni lle ni oedd y rheolwyr cynnyrch cyntaf i ddefnyddio MacBook Pros. Rydw i wedi bod yn gefnogwr byth ers hynny ac yn awr, y tu allan i'r Homepod a'r Maes Awyr, mae gen i bob dyfais sengl.

Y Tair Allwedd i Ddatrys Problem Technoleg Anferthol Marchnata

Yn rhy aml o lawer, daw technoleg yn bersonoliad llwyddiant. Rydw i wedi bod yn euog ohono hefyd. Mae Tech yn hawdd ei brynu ac felly, mae'n teimlo fel uwchraddiad ar unwaith! Roedd degawd cyntaf y 2000au i gyd yn ymwneud â mewnfudo, felly fe wnaethon ni rasio tuag at awtomeiddio marchnata gyda breichiau agored, mewn llwch o archebion prynu a chanllawiau diffiniol - roedden ni i ffwrdd â'n platfform newydd. Fe wnaethon ni slapio ar y bleindiau ymlaen pan ddaeth