Yn olaf - Adnodd i gadw ar y blaen â Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol!

Mae'r bobl anhygoel yn Social Media Examiner wedi lansio eu cymuned aelodaeth unigryw, The Social Media Marketing Society. Pwrpas y Gymdeithas yw eich helpu chi i ddarganfod syniadau newydd, osgoi treial a chamgymeriad, gweithredu'r tactegau cymdeithasol mwyaf newydd a dod o hyd i'r hyn sy'n gweithio orau gyda marchnata cyfryngau cymdeithasol. Pan ymunwch â'r Gymdeithas, byddwch yn derbyn tair sesiwn hyfforddi wreiddiol bob mis sy'n amserol, yn dactegol ac yn cael eu harwain gan arbenigwyr. Mae hyn yn golygu y cewch yr hyfforddiant parhaus