Pam fod Cyfathrebu Tîm yn bwysicach na'ch pentwr Martech

Amser Darllen: 10 Cofnodion Fe wnaeth safbwynt annodweddiadol Simo Ahava ar ansawdd data a strwythurau cyfathrebu adnewyddu'r lolfa gyfan yn y Go Analytics! cynhadledd. Croesawodd OWOX, arweinydd MarTech yn rhanbarth CIS, filoedd o arbenigwyr i'r cyfarfod hwn i rannu eu gwybodaeth a'u syniadau. Hoffai Tîm BI OWOX ichi feddwl am y cysyniad a gynigiwyd gan Simo Ahava, sydd yn bendant â'r potensial i wneud i'ch busnes dyfu. Ansawdd Data ac Ansawdd y Sefydliad

Y Cyfle Marchnata Rhyfeddol Yn Dod Gyda IoT

Amser Darllen: 4 Cofnodion Wythnos neu ddwy yn ôl gofynnwyd imi siarad mewn digwyddiad rhanbarthol ar Rhyngrwyd Pethau. Fel cyd-westeiwr podlediad Dell Luminaries, rwyf wedi cael tunnell o amlygiad i gyfrifiadura Edge a'r arloesedd technolegol sydd eisoes yn siapio. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am gyfleoedd marchnata mewn perthynas ag IoT, yn onest does dim llawer o drafod ar-lein. Mewn gwirionedd, rwy'n siomedig gan y bydd IoT yn trawsnewid y berthynas rhwng