Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn gofyn amdanom ni

Sut mae Marchnatwyr Fel Chi yn Dewis Darparwr Awtomeiddio Marchnata?

Rydym wedi ysgrifennu am y dealltwriaethau rhydd ynghylch beth yw awtomeiddio marchnata, ac wedi rhannu rhai o'r heriau B2B yn y diwydiant awtomeiddio marchnata. Rhannodd yr ffeithlun hwn o Marketo, a ymunodd â Chyngor Meddalwedd, yr ffeithlun hwn ar ble y gwnaethant gyfuno canlyniadau cannoedd o gwmnïau i benderfynu beth sy'n gyrru sefydliadau i brynu systemau awtomeiddio marchnata. Oeddech chi'n gwybod bod 91% o brynwyr yn gwerthuso awtomeiddio marchnata am y tro cyntaf? Ni wnaeth hyn ein synnu,