Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

GroupSolver: Trosoledd AI a NLP Mewn Ymchwil i'r Farchnad

Os ydych chi erioed wedi datblygu arolwg ac wedi gobeithio cael canfyddiadau meintiol ac ansoddol o'r atebion, rydych chi'n deall pa mor anodd yw geirio'r cwestiynau. Gall y verbiage, y strwythur, a'r gramadeg a ofynnwch arwain at ganlyniadau a fydd yn arwain eich ymchwil ar gyfeiliorn. Fel rheolwr cynnyrch, rhedais i mewn i hyn lawer gyda grwpiau ffocws. Pe bawn i'n profi rhyngwyneb defnyddiwr newydd, gallai gofyn am adborth beri i'r derbynnydd sgwrio'r rhyngwyneb

Toluna Start: Cudd-wybodaeth Defnyddwyr Amser Real Gyda Chymuned Fyd-eang

Mae Toluna Start yn blatfform deallusrwydd defnyddwyr ystwyth, o'r dechrau i'r diwedd, amser real. Mae'r cynhyrchion yn darparu mewnwelediadau cwsmeriaid, ymchwil i'r farchnad, ac yn grymuso cleientiaid i gynnal ymchwil feintiol ac ansoddol ar unwaith mewn amser real. Yn wahanol i lwyfannau ymchwil marchnad traddodiadol, mae Toluna yn cyfuno'r dechnoleg sydd ei hangen a mynediad i gymuned fyd-eang i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Toluna Start P'un a yw'n ystwyth datblygu cynnyrch newydd neu'n profi negeseuon brand a chyfathrebu, mae gan Toluna lwyfan deallusrwydd defnyddwyr i gynorthwyo gyda

Birdie: Ymchwil i'r Farchnad wedi'i Gyrru gan AI

Mae strwythur tân y data y gall cyfryngau cymdeithasol ei ddarparu yn ddi-strwythur ac mae'n anodd cael gwybodaeth ystyrlon ohono heb ryw fath o ddeallusrwydd. Mae Birdie yn troi miliynau o sylwadau, adolygiadau, a sgyrsiau ar-lein eraill yn fewnwelediadau strwythuredig, ymarferol i ddefnyddwyr sy'n helpu timau marchnata i wneud penderfyniadau cyflymach a mwy effeithiol. Birdie yw platfform Mewnwelediad-fel-a-Gwasanaeth (IaaS) cynhwysfawr cyntaf y diwydiant a ddyluniwyd yn benodol i helpu brandiau GRhG fel Samsung a P&G i ddeall barn miliynau o ddefnyddwyr, gan drawsnewid

Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i

Beth yw Dyfodol Casglu Data Goddefol?

Er bod cleientiaid a chyflenwyr fel ei gilydd yn dyfynnu casglu data goddefol fel ffynhonnell gynyddol o fewnwelediadau defnyddwyr, dywed tua dwy ran o dair na fyddant yn defnyddio data goddefol ddwy flynedd o nawr. Daw'r canfyddiad o ymchwil newydd a gynhaliwyd gan GfK a'r Sefydliad Ymchwil Rhyngwladol (IIR) ymhlith dros 700 o gleientiaid a chyflenwyr ymchwil marchnad. Beth yw casglu data goddefol? Casglu data goddefol yw casglu data defnyddwyr trwy eu hymddygiad a'u rhyngweithio heb fynd ati

Pwer Systemau Cefnogi Cloddio Data a Phenderfyniadau

Mae'r ffeithlun hwn o Sefydliad Technoleg New Jersey yn dangos y Systemau Cefnogi Cloddio Data a Phenderfyniadau, gan ddiffinio'r pedair proses wahanol yn y system gyffredinol. Rheoli Data - yn casglu'r wybodaeth sydd gan gwmni ar gael o'u gwerthiannau, cofnodion ac adroddiadau cwsmeriaid. Rheoli Model - ceisio creu casgliadau o strategaethau busnes presennol i weld a ydyn nhw'n llwyddiannus ai peidio. Peiriant Gwybodaeth - yn ceisio creu paradeimau newydd i ryngweithio â thueddiadau.

3 Ffordd i Ddefnyddio Arolygon ar gyfer Ymchwil Farchnad Gwell

Mae'n debygol y byddwch chi'n darllen os ydych chi'n darllen Martech Zone, rydych chi eisoes yn gwybod pa mor bwysig yw cynnal ymchwil marchnad i unrhyw strategaeth fusnes. Draw yma yn SurveyMonkey, credwn mai bod yn wybodus wrth wneud penderfyniadau yw'r peth gorau y gallwch ei wneud i'ch busnes (a'ch bywyd personol, hefyd!). Mae arolygon ar-lein yn ffordd wych o berfformio ymchwil i'r farchnad yn gyflym, yn hawdd ac yn gost-effeithiol. Dyma 3 ffordd y gallwch eu rhoi ar waith yn eich busnes