Gwersi a Ddysgwyd: Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a Mabwysiadu Màs Blockchain

Mae sefydlu blockchain fel ateb i ddata diogel yn newid i'w groesawu. Yn fwy na dim bellach, gan fod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi sicrhau eu presenoldeb treiddiol i gam-drin preifatrwydd pobl yn gyson. Mae'n ffaith. Ffaith sydd wedi denu cynhyrfiad cyhoeddus enfawr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Y llynedd yn unig, daeth Facebook o dan dân trwm am gamddefnyddio data personol 1 miliwn o ddefnyddwyr yng Nghymru a Lloegr. Y cawr cyfryngau cymdeithasol dan arweiniad Mark Zuckerberg

Ai Addysg yw'r Ateb?

Gofynnais gwestiwn ar Gofynnwch i 500 o Bobl a dderbyniodd ymateb diddorol. Fy nghwestiwn oedd: A yw colegau yn ddim ond dull trefnus o basio anwybodaeth o un genhedlaeth i'r llall? Yn gyntaf, gadewch imi egluro fy mod wedi geirio'r cwestiwn i sbarduno ymateb - fe'i gelwir yn abwyd cyswllt ac fe weithiodd. Roedd rhai o'r ymatebion uniongyrchol a gefais yn hollol anghwrtais, ond y pleidleisio cyffredinol yw'r hyn a gafodd yr effaith. Hyd yn hyn, mae 42% o