Helpwch i Arwain y Gwrthryfel Marchnata

Y tro cyntaf i mi gwrdd â Mark Schaefer, roeddwn yn gwerthfawrogi ar unwaith ei brofiad a'i fewnwelediad dwfn. Mae Mark yn gweithio gyda chwmnïau blaenllaw ar sut i wella eu hymdrechion marchnata. Tra fy mod i'n ymarferydd cymwys yn y diwydiant hwn, rwy'n edrych at lond llaw o arweinwyr ar gyfer gweledigaeth - mae Mark yn un o'r arweinwyr hynny rydw i'n talu sylw iddyn nhw. Tra bod Mark yn gyn-filwr profiadol o farchnata, roeddwn hefyd yn gwerthfawrogi ei fod wedi neidio yn y lle cyntaf gyda

Y Da, Y Gwych, a'r Brawychus gyda Deallusrwydd Artiffisial

Pan gefais fy rhyddhau o'r Llynges yn anrhydeddus ym 1992, roedd yn amseriad perffaith. Es i weithio i'r Virginian-Pilot yn Norfolk, Virginia - cwmni a fabwysiadodd Arloesi TG yn llawn fel rhan o'i strategaethau craidd. Fe wnaethom osod ffibr a symud lloeren llinell y safle, gwnaethom reoli rheolyddion rhesymeg rhaglenadwy â gwifrau caled i gyfrifiaduron personol a chasglu data a oedd yn ein helpu i fireinio ein gwaith cynnal a chadw trwy Fewnrwyd, ac roedd y rhiant-gwmni, Landmark Communications, eisoes yn buddsoddi'n helaeth mewn cael papurau newydd

Mae Eglurder yn Ymosod ar Fodlondeb ar Gyswllt

Ffrind da i mi ers blynyddoedd lawer yw Steve Woodruff, Ymgynghorydd Eglurder hunan-gyhoeddedig (a thalentog iawn), sy'n parhau i rannu rhywfaint o farchnata-chwerthinllyd ymysg gwefannau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Rhannodd ei ffefryn erioed â mi o gwpl o flynyddoedd yn ôl: Rydym wedi arloesi model newydd ar gyfer twf cynaliadwy, wedi'i yrru gan ddefnyddwyr, yn seiliedig ar egwyddorion systemau addasol cymhleth. Dyma gynsail newydd ar gyfer strategaeth ar gyfer byd sy'n cael newid strwythurol dwfn:

Gwelededd a Gwobrwyon trwy Ddylanwad

Llongyfarchiadau i'n ffrind, Mark Schaefer, a gafodd ei gyfweld yn ddiweddar ar CBS am ei lyfr newydd, Return On Influence: The Revolutionary Power of Klout, Social Scoring, a Influence Marketing. Cawsom gyfweliad anhygoel gyda Mark Schaefer cwpl wythnosau yn ôl ar ein sioe radio. Un o'r allweddi yn y cyfweliad rwy'n ei werthfawrogi'n fawr yw anogaeth Mark bod cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i unrhyw un ennill gwelededd a chael gwobrau yn seiliedig ar