A yw'ch Tŷ Marchnata wedi'i Adeiladu ar Graig neu Dywod?

Nid yn aml y mae'n rhaid i mi gael beiblaidd yma, ond dyma un o'r amseroedd hynny! Am hynny, pwy bynnag sy'n clywed y dywediadau hyn amdanaf, ac yn eu gwneud, cyffelybiaf ef i ddyn doeth, a adeiladodd ei dŷ ar graig. Matthew 7:24 Blab Ym mis Awst, caeodd Blab i lawr. Llwyfan aml-borthiant gwych gyda thunnell o addewid ... fe aeth yn kapoof. Rhennir y stori gyfan gan y sylfaenydd Shaan Puri ar Ganolig. Ef

Ebook Am Ddim: Ydych chi'n Chwarae'r Gêm Rhifau?

Rydyn ni wedi ysgrifennu am gymaint o argraff arnon ni gyda EveryoneSocial i annog eich gweithwyr i hyrwyddo'ch brand yn gymdeithasol. Ar ôl gwneud y swydd, fe wnaeth y tîm yno estyn allan a chyfweld â mi ynglŷn â fy mhrofiad gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Fe wnaethant gymryd canlyniadau'r cyfweliad hwnnw a datblygu e-lyfr hardd y gallwch ei lawrlwytho o'u gwefan. Nid yw'n brydferth oherwydd bod fy mwg ar y clawr :) gwnaethant waith gwych yn cipio fy

Dylanwadwyr Cymdeithasol

Rwy'n credu bod gormod o farchnatwyr yn edrych ar ddylanwad cymdeithasol fel pe bai'n rhyw fath o ffenomenau newydd. Nid wyf yn credu ei fod. Yn nyddiau cynnar y teledu, gwnaethom ddefnyddio’r newyddiadurwr neu’r actor i gyflwyno eitemau i’r gynulleidfa. Roedd y tri rhwydwaith yn berchen ar y gynulleidfa ac roedd ymddiriedaeth ac awdurdod wedi'i sefydlu ... felly ganwyd y diwydiant hysbysebu masnachol. Er bod cyfryngau cymdeithasol yn darparu dull cyfathrebu dwy ffordd, mae dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn dal i fod

Sut i Gael Mwy o Gyfranddaliadau ar Facebook

Yn aml nid yw cwmnïau sy'n marchnata trwy Facebook yn sylweddoli'r difrod a wnânt trwy beidio â gwneud pob diweddariad yn un cymhellol. Mae cymaint o weithgaredd yn digwydd o amgylch pob defnyddiwr fel na all Facebook arddangos pob diweddariad o bosibl. O ganlyniad, yn aml dim ond pyst sy'n cael eu rhannu a / neu eu trafod i raddau helaeth y maen nhw'n eu harddangos. Mae gan gyfranddaliadau fwy o bwysau yn y porthiant newyddion. Yn y bôn, mae algorithmau Facebook yn penderfynu po fwyaf o bobl sy'n rhannu post a

Yr Arbenigwyr Marchnata Mewnol y Byddwch Yn Dysgu O Ar-lein

Trosglwyddodd y cydweithiwr Dave Morse o Delta Faucet longyfarchiadau i mi heddiw am wneud rhestr o 18 o Arbenigwyr Marchnata Mewnol Rhaid eu Gwybod ym Mhapur Gwyn Marketo: Ymhelaethu ar eich Effaith: Sut i Lluosi Effeithiau Eich Rhaglen Farchnata Mewnol. Beth yw Arbenigwr Marchnata Mewnol? Mae marchnata i mewn yn cyfeirio at weithgareddau marchnata sy'n dod ag ymwelwyr i mewn, yn hytrach na bod yn rhaid i farchnatwyr fynd allan i gael sylw'r darpar. Mae marchnata i mewn yn ennill sylw cwsmeriaid, yn gwneud y