Succumbs y fuches i'w Theori ei hun

Mae fy nghynnwys ar y wefan wedi bod ychydig yn ysgafn yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf - bydd yn codi'n fuan. Rydw i wedi bod yn llawer mwy egnïol yn darllen, siarad a gweithio y mis diwethaf ac mae'n effeithio ar y blog. Er bod y cynnwys ar i lawr nawr, mae fy meddwl yn rasio gyda chynnwys am yr wythnosau nesaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw gyda mi. Os nad yw hynny'n ddigonol, rydw i wedi cau'r noddwr olaf ar gyfer y Rhoddion $ 1,000

A all Cyfryngau Cymdeithasol Wella Iselder?

Mae llyfr Mark Earl, Herd, wedi bod yn ddarlleniad caled i mi. Peidiwch â chymryd hynny yn y ffordd anghywir. Mae'n llyfr anhygoel wnes i ddod o hyd iddo trwy flog Hugh McLeod. Rwy'n dweud 'anodd' oherwydd nid yw'n olygfa 10,000 troedfedd. Mae Herd (Sut i newid ymddygiad torfol trwy harneisio ein gwir natur) yn llyfr cymhleth sy'n manylu'n drylwyr ar lu o astudiaethau a data i feddwl am ei ragosodiad craidd. Yn ogystal, nid yw Mark Earls