Cymerais Flwyddyn i ffwrdd o Gynadleddau, Dyma Beth Ddigwyddodd

Y deuddeg mis diwethaf fu'r prysuraf yn hanes ein busnes. Fe wnaethon ni ail-frandio ein cyhoeddiad Martech, symud ein swyddfeydd ar ôl 7 mlynedd, ac ailadeiladu ein gwasanaethau yn onest o'r gwaelod i fyny. Penderfynais hepgor cynadleddau yn ystod y flwyddyn i ganolbwyntio ar y busnes. Mewn gwirionedd, wnes i ddim hyd yn oed fynd ar daith i Florida yn yr amser cyfan, lle rydw i wrth fy modd yn cael gorffwys ac ymweld â fy Mam. (Doedd Mam ddim yn rhy hapus am hyn!) Blaenorol