Adeiladwr Cod QR: Sut i Ddylunio a Rheoli Codau QR Hardd ar gyfer Digidol neu Argraffu

Mae gan un o'n cleientiaid restr o dros 100,000 o gwsmeriaid y mae wedi'u dosbarthu iddynt ond nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost i gyfathrebu â nhw. Roeddem yn gallu gwneud atodiad e-bost a oedd yn cyfateb yn llwyddiannus (yn ôl enw a chyfeiriad post) a chychwynasom ar daith groeso sydd wedi bod yn eithaf llwyddiannus. Y 60,000 o gwsmeriaid eraill yr ydym yn anfon cerdyn post atynt gyda'u gwybodaeth lansio cynnyrch newydd. Er mwyn gyrru perfformiad ymgyrchu, rydym yn cynnwys

Pam y Dylech Chi a'ch Cwsmer Weithredu Fel Pâr Priod yn 2022

Mae cadw cwsmeriaid yn dda i fusnes. Mae meithrin cwsmeriaid yn broses haws na denu rhai newydd, ac mae cwsmeriaid bodlon yn llawer mwy tebygol o brynu eto. Mae cynnal perthnasoedd cwsmeriaid cryf nid yn unig o fudd i linell waelod eich sefydliad, ond mae hefyd yn negyddu rhai o'r effeithiau a deimlir o reoliadau newydd ar gasglu data megis gwaharddiad arfaethedig Google ar gwcis trydydd parti. Mae cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid yn cyfateb i gynnydd o 25% o leiaf

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

SimpleTexting: Llwyfan SMS a Negeseuon Testun

Efallai y bydd cael neges destun i'w chroesawu gan frand yr ydych wedi rhoi caniatâd iddi fod yn un o'r strategaethau marchnata mwyaf amserol a gweithredadwy y gallwch eu gweithredu. Mae Marchnata Negeseuon Testun yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau heddiw i: Hwb Gwerthu - Anfon hyrwyddiadau, gostyngiadau, a chynigion amser cyfyngedig i dyfu refeniw Adeiladu Perthynas - Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogaeth gyda sgyrsiau dwyffordd Ymgysylltu â'ch Cynulleidfa - Rhannwch ddiweddariadau pwysig a newydd yn gyflym. cynnwys Cynhyrchu Cyffro - Gwesteiwr