Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic? Ystadegau Allweddol wedi'u Cynnwys!

Cwestiwn yr wyf yn dal i ofyn i berchnogion busnes aeddfed yw a ddylent wneud marchnata talu-fesul-clic (PPC) ai peidio. Nid yw'n gwestiwn ie neu na syml. Mae PPC yn cynnig cyfle anhygoel i wthio hysbysebion o flaen cynulleidfaoedd ar wefannau chwilio, cymdeithasol a gwefannau na fyddwch fel rheol yn eu cyrraedd trwy ddulliau organig. Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic? Mae PPC yn ddull o hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn talu a

Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Mae Zymplify yn un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad. O'r safle: mae Zymplify yn

Optimeiddio Chwilio am Dâl: Enghraifft Teithio a Thwristiaeth

Os ydych chi'n ceisio cymorth neu arbenigedd chwilio taledig, adnodd gwych allan yna yw PPC Hero, cyhoeddiad gwych lle mae'r Hanapin Marketing yn rhannu eu harbenigedd. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Hanapin yr ffeithlun gwych hwn, y Deg Awgrym Da PPC ar gyfer y Marchnatwr Teithio a Thwristiaeth. Er mai teithio a thwristiaeth yw'r achos defnydd, mae'r awgrymiadau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw farchnata sy'n ceisio ymgorffori methodoleg optimeiddio chwilio taledig yn eu strategaethau PPC (Talu Fesul Clic). Gyda 65%

PPC + Organig = Mwy o gliciau

Er ei fod yn ddarn hunan-wasanaethol, mae Google Research wedi datblygu'r ffeithlun hwn i ddarparu tystiolaeth o sut mae cyfraddau clicio drwodd yn newid pan fydd hysbyseb chwilio taledig yn cyd-fynd â chanlyniad chwilio organig. Gall paru’r ddau helpu eich marchnata o ddwy ongl wahanol… gan ddarparu ychydig mwy o eiddo tiriog i glicio arno ar dudalen canlyniadau’r peiriant chwilio. Y rheswm arall, a allai fod yn fwy beirniadol, yw disodli o leiaf un cystadleuydd!

Buddsoddwch yn Eich Brand gydag Ymgyrch Brand PPC

Felly rydych chi'n gweithredu busnes mewn marchnad dirlawn. Yn fwyaf tebygol, mae hyn yn golygu eich bod yn erbyn rhai CPCs cyfartalog eithaf serth ar gyfer geiriau allweddol. Neu efallai eich bod chi'n berchennog busnes bach lleol, a fyddai wrth ei fodd yn torri i mewn i hysbysebu ar-lein ond ddim yn teimlo fel pe bai gennych chi ddigon o gyllideb farchnata i gystadlu. Wrth i boblogrwydd marchnata rhyngrwyd a PPC dyfu, mae cystadleuaeth hefyd, sydd yn ei dro yn cynyddu cost. Cyn i chi benderfynu hynny

Esboniad Google Docs

Mae Google Docs wedi bod yn fendith i'r cwmni rwy'n gweithio iddo. Rydym yn gwmni ifanc o 5 (newydd logi ein pumed!) Ac nid oes gennym weinydd na chyfarpar rhwydwaith a rennir. Yn hollol onest, nid oes angen un arnom ni. Pan ddechreuais, pasiwyd yr holl ddogfennaeth o gwmpas trwy e-bost a daeth yn ddryslyd yn gyflym! Fe wnes i danio Google Docs a dechrau arbed dogfennau ... yna fe symudon ni i Google Apps ac rydyn ni nawr yn cynnal y cyfan