10 Arfer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata B2B

Ym mis Awst, anfonodd Softchoice arolwg at eu cwsmeriaid a derbyniodd 1,444 o ymatebion wedi'u cwblhau yn cynrychioli mwy na 1,200 o fusnesau bach a chanolig (SMB), menter, sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol. Roedd 71% o'r ymatebwyr mewn TG ac yn y bôn roedd y sampl yn 50 y cant o sefydliadau'r UD a 50 y cant o Ganada - mor gynrychioliadol iawn o dirwedd fusnes Gogledd America. Un agwedd ar y cyflwyniad a ddylai sgrechian allan yw cynrychiolaeth Wordle o'r sylwadau: Perthnasol

Fideo: Sliderocket Beta Yn Dod yn fuan!

Cliciwch drwodd os na welwch y fideo. Detholiad: Rydych chi wedi gweld PowerPoint Microsoft. Ond nid ydych erioed wedi gweld teclyn cyflwyno cydweithredol wedi'i alluogi gan y Rhyngrwyd fel Sliderocket - tan nawr. Yma mae Mitch Grasso, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd, yn dweud wrthym am Sliderocket y cwmni ac yna'n dangos demo i ni. Mae Sliderocket yn paratoi ar gyfer beta cyhoeddus yn fuan, cofrestrwch heddiw.